(©) Suzanne Hovander äger rätten till all bildmaterial, texter (även blogg), samt alster av keramik, tavlor och glasslip. Vilket medför att kopiering  kräver medgivande från Suzanne Hovander.  Så att uppskatta Suzannes alster, innebär INTE att det är okey att plagiera!