Lite mer om mig

Lite mer förtydligande om Suzanne!

Jag är en konstnärlig person, som alltid har skapat i olika material och bl a haft kurser i Waldorfteknik. Att ta klivet in i skrivandets och keramikens magiska värld, gav mig mitt främsta uttrycksmedel. Jag är autodidakt och min skaparglädje är likt ett stimulerande livselixir. Min stil kan troligen ses som lite särpräglad, men ser själv detta som unikt positivt. Jag älskar att få ge uttryck både av känslor, tankar och de budskap som intuitivt förmedlas.

Vill bejaka varje liten nyanserad färgskiftning i vardagen och min största inspirationskälla är kontakten med naturens väsen och naturen. Dess energi bjuder på en magi fylld av ett varande med sig själv vad gäller kroppslig och själslig återhämtning. En källa av tillåtande att landa i vilsamhetens tystnad och tålmodighetens omfamning. Genom att vara totalt närvarande under vistelsen, framträder en djup förnimmelse av stillhetens innerliga atmosfär. Denna känsla ligger till grund för skaparprocessen, precis som själva livet återger sin genklang. 

Har likaså en önskan om att kunna inspirera till närmare kontakt, med hjälp av det innerliga samarbete jag har med naturens väsen. Sen första andetaget och genom livets gång har kontakten med bl a de som "gått före" oss, djuren, Andliga Guider och Naturväsen varit en nära följeslagare. Så ock att få inblick i tidigare liv där insiktsfull visdom leder till förståelse av de mönster som genom dessa har vävts. Ty varje steg som tages på Moder Jord är en önskan att ta ansvar och värna om den gåva djuren och naturen är. Förhoppningen är därav att förmedla naturens själ och en fridsam inre känsla, genom min egen personliga design av "Naturväsen i keramik" och "Helande Keramik".  Tillika är varje alster unik, ty ingen är den andre helt lik, i och med att de skapas helt för hand. Därtill finns i denna process förhoppningen att andra mår bra av mina verk och även försöka ange en ton av reflektion via måleri och tankeväckande texter.  Med utgångspunkt från livet självt eller under samarbetet med naturväsen, angående det de vill få förmedlat vidare till oss.

Vidare ger skaparivern en större innebörd och kraft med att få vara riktigt äkta, på mer än ett plan. Därav inspirerades jag att söka kunskapens väg, genom ett flertal olika utbildningar som bla rör samtalsterapi för ökad självmedvetenhet och välmående. Här har en underbar pusselbit lagts till i att vara lärare i Vedic Art måleri och skulptur, genom dess förhållningssätt att uttrycka sig på. Vilket förmedlar en mer alternativ konstform, för reflektion av vårt innersta väsen. Målet är att uppnå kravlöshet långt från det motstånd tankar och känslor alstrar, för att kunna vara ett med skaparkraften. Att få "släppa taget" i fullständig närvaro och ge uttryck från sitt innersta, ger livskraft. Genom att ge sig hän och få kontakt med sig själv (- sitt inre sanna jag) i en högre medvetenhet, infinner sig flödet och balansen i varandet. 

Lerans struktur och form öppnar upp sinnet i en vidare medvetandeutveckling i att tänja ut begränsningarna. Att härigenom vidga sitt perspektivet.  Så ock färgpalettens olika möjligheter, medförde ett intresse över hur måendet påverkas ur olika perspektiv. Hur skiftningar mellan ljus och mörker, svart och vitt alstras i varandra, likt ett motsatsflöde. Likväl kan kontraster sammanlänkas till harmonisk balans av vishetens erfarenhet. På liknande vis lyfts de nyanser av känslors grepp av sköra skiljelinjer via skrivandets läkande kraft. Där modet till reflektion och i att lyssna till de ord som är sprungna ur hjärtats röst, återger den egna fria vilja.

Genom samtalsterapi och coachande livsinspiratör finns en önskan om att hjälpa andra, i att få verktyg till bättre mående i sin vardag och finna sin livsväg.  Bär med mig en övertygelse om den förlösande inverkan som både naturen och skaparandan, har för kropp och själ. Vara helt nära naturens energi, medför att återknyta till ursprunget som sammanlänkar oss människor med naturen och djurens ande. Känslans glädje blir stor över hur de gåvor som livets existens ger av kunskap och erfarehet, går att sammanbindas med bl a upplevelserna och styrkan i att skapa. Så att vara "naturväsenviskare" är en fantastisk givande förmån. Precis som att ha kurser i Vedic Art måleri eller skulptur, Meditativ Skaparkraft, meditationskvällar eller kunna hjälpa vid samtal till självmedvetenhet och ökad välmående.