Återblick

04.02.2018 16:12

Tänker tillbaks på samtalet igår med trollet… Att samtala med honom, blev till ett eko av visdomens källa. En visdom om allas vår samhörighet och gemensamma ansvar. Ett eko om att undvika dömande, utan mer att nå insikter om hur vi själva kan bidra i att vårda. Att försöka se naturen för den gåva den är, så som det gjordes en gång.   Åter igen for insikten genom tanken, att de negativa myterna om trollen tycks vara skapade ur människans rädslor för det vi ej kan rå på. Att det kanske bottnar i avståndet som efter hand blivit, när människan allt mer börjat ta naturen och djuren förgivna. Hur det samarbete som ursprungligen funnits mellan naturens väsen och människan i att vårda naturen förändrats.

 

En förändring som sakteligen börjar missgynna naturväsen och då inte minst trollen. För hur det än är har vi alltid, medvetet eller omedvetet, funnit det enklare att lägga ansvaret hos någon annan om något går fel. Så trollen blir de som för utstå spott och spe för att människan ska få en förklaring till det som sker. Det som människan själva kanske orsakat, utan att riktigt förstå sambandet i sin helhet av de konsekvenser som blir av att ej vara lyhörd för naturens ande.  Vid upptäckten av jordbruket påbörjades människans utbredning som också innefattade en annan kulturell samhällsform. En civilisation som medförde att människor kom allt längre sitt ursprung i och med att vi krävde allt större ytor för åkermarker. Skogar avverkades för att bidra till timmer, medan stenar krossades för att nyttjas på andra vis, medan vattnet skulle tämjas för att främja människans behov.

 

Efter hand trängdes naturväsen, såsom trollen, undan och blev något som enbart berättades som sagor. Sagor som gav varje väsen en karaktär som inte alltid överensstämmer med hur de i grunden är. En sak som återkommer är deras kärlek och vårdande av naturen och djuren. Hur de levde i harmoni med varandra, långt innan människans tillblivelse. Visserligen är detta vad jag fått till mig, samt mina upplevelser. Likväl bör vi se orsak och verkan av den hantering som vi har på naturen och kommer att påverka generationer framöver negativt. Det finns troligen en anledning att allt fler har liknande upplevelser av kontakt med naturens väsen. Visst finns det både goda och mindre vänligt inställda krafter eller väsen i naturen, som vi bör hysa respekt för. Samtidigt bör vi nog begrunda av vilken anledning dessa ”varelser” på olika vis sätter gränser mot oss människor. De ”varelser” som vi anser vara av ondo, kanske har en större insikt om våra allas ursprung. Den endräkt och konsensus som vi människor har kommit mycket långt ifrån, genom att ha avskärmat oss från en nära genuin kontakt med djuren och naturen……. (text tillhör Suzanne Hovander)

 

2015                              

Tacksamhet                                 

Färgpalett                             

Lycka                                              

Tranors livsrytmer                          

ASYNJA                                       

Under boken                                

Aboriginskt ordspråk                     Tomten på vägen

Aboriginskt ordspråk

Barnbarns upptäckarglädje

Vilsamhet

Magisk känsla

Midsommar

Kirskål

Ugglans vaksamhet

Koltrastens drill

SKAPA SIN EGEN POSITION

Förnöjsamhet

Paus

Gryning

Barnasinnet

Nymåne

Lördag

Förundran

Livets väg

Tredjedagen Tor

Snöfall

Gryning

Kramen

Alla hjärtans dag

Vaken

BIG BEAR

Natur i skrud

 

2016

Sväva fritt

Midvintersolstånd

LIVSPUSSEL

LIVSTRÄDET

Barndomens landsbygd

FÖRTROLLAD VÄRLD

Vårlik närvaro.

PORLANDE BÄCK

Livsflöde

KREATIVITET

Pojken med hjärtat

Hälsodag på Brunnen.

snö.....droppar

En fokuserad räv

MåBästMässa

Måbäst

I Fablernas Värld

DAGS FÖR WORKSHOP

ANNORLUNA UPPLEVELSE  

2017

Nyårstankar

Moder Jord

Jordgubben 

Motorsågars ylande 

Livsnät

Naturens väsen

GRYNINGSLJUS

ges

 
2018
 
2019

 

Kontakt

Sinnenas keramik ateljem@live.se