Barnasinnet

21.04.2015 13:00

Tänk så lite som krävs för att stanna upp o fånga ögonblicket. Såsom kornas lugna idisslande och lojt svepa med svansen, får en att varva ner. Någon av dem frustar till, medan en sädesärla orädd vippar kring dem. En fjäril leker ta fatt med vinden. Min andning följer efter hand pulsen bland djuren o kroppen fylls efter hand av avslappnat välbehag. Allt är stilla o jag kan riktigt se hur hustomten med sällskap, tittar fram ur sina gömslen för att se till djuren. En äldre ko blir smekt på mulen, medan annan får en kärvänlig klapp på ryggen. Plötsligt dyker en vätte upp vid en kalv. Han lyfter sin hand mot kalvens öra o viskar något till djuret, som nickar lite jakande. Samtidigt stryks en annan ko över sin lena hals, av någon god vän. Hela atmosfären är fylld av ro o frid, så jag tillåter mig att släppa alla måste. Istället får glädjen o barnasinnet bejaka denna stund i att vara ett med naturen.

Tillbaka