Frigörande Skaparkraft

27.06.2017 09:33

FRIGÖRANDE SKAPARKRAFT

Vi erbjuder en härlig workshop för dig som önskar öppna upp din intuition och finna redskap i personlig utveckling. Workshopen erbjuds under en helgdag, med start kl 10.00 och avslutas vid 16.00.                                                                                  

I priset ingår: Förmiddags- och eftermiddagsfika. Vi håller med penslar, färger och dukar. Därtill ingår lera, som är leveransklara efter bränning 3 veckor senare.

Morgonen börjar med en samling och avslutas med reflektionsstund. Under dagen vävs meditation och intuitionsövning in, samt samverkan mellan ökad närvaro och kravlöst skapande.

När skaparkraften, meditation och reflektion bildar en harmonisk kompott, ökar möjligheten till att få kontakt med sin inre källa. Ty allt handlar om att skapa fritt, utifrån en total närvaro i en egen intuitiv värld.  Här suddas gränser ut, när du ger dig hän i nuet och påbörjar den egna inre resan.

Att tillåta sig kravlös skaparanda, kan medföra ett djupare lugn i vardagen. Känna en ökad tillit att vara sig själv fullt ut.

I meditationens tysta stillhet, stäms möten med sig själv och sina inre upplevelser. Ett tillstånd som kan ge ökad förståelse för sig själv eller sin situation.

Det är viktigt att skapa utifrån egna förutsättningar, i ett fritt flöde av vad som kommer till dig. Här förekommer ingen tolkning av dina alster, utan allt är din egen personliga upplevelse. Likaså kommenteras inte varandras eller de egnas verk. Allt handlar om att ge uttryck för känslor/tankar m m, för att växa och utvecklas som person, utifrån en tillåtande atmosfär.

Gunilla och Suzanne ser fram mot att få möta just dig. Vi önskar dig välkommen till skapardagen.

Anmälan är bindande och sker senast:  13/11 2017

Gunillas telefon: 073-334 20 06

Suzannes telefon: 073-7169279

Träff: 18-19/11 2017, kl 10.00-16.00

Plats: Arkelstorp

Pris: 2100kr