Gudinnedans

30.11.2016 14:30

Livets Puls, härskar över självets känslorus vid ebb o flod… Månens skepnad i kraftfull verkan av flödet i drömnattens timmar. Tänd ett ljus i cirkelns mitt i ögonblick av en önskan... Bejakande den inre visdomens styrka. Ledsagad av meditativa toner från månens faser. Flyt med i månvarvens rytm av förändringarnas helande dans... Emedan själens sång följsamt skapar harmonisk balans. Åtföljd av kärleksfull hyllning till frigörelsens andaktsfulla elegans... Likt Gudinnedans i månvarvets cirkel…