Intetheten

16.09.2018 23:06

Alltings intethet bortom oändlighetens föränderliga ocean .... 
seglar i dess mörka djup genom evighetens sekund.... 
svävar så ock i rymdens höjder av ljus....
när livets farkost följer flodens stjärnbeströdda valv...
som vilsen söka sitt mål...
ändock navigerande av fridfull beaktan i vad som sker...
ty där början har sitt slut startar allt åter på nytt igen....

(Bild o text Suzanne Hovander)

 

 

Tillbaka