LIVSVAL

24.08.2018 08:18

 

Vilket val görs under vandring på sin egen livsväg...

Med att vara sin egen begränsning eller möjlighet...

I en fördömande självförnekelse eller kärleksfull självbekräftelse... 
 

Som antingen skapar känslan, att vara misslyckandet eller resultatet... 
 

Där det som sås, så småningom skördas... 
 

Av stagnation eller transformation... 
 

En fullbordan oavsett... 
 

Vid vad som väljs att lyssnas på... 
 

Hjärnans röst eller hjärtats viskning...
(Text, tillhör Suzanne Hovander)

Tillbaka