MåBästMässa

05.03.2016 06:44

Blir lycklig över att höra tranorna hälsa en ny dag välkommen. Det är ljuvlig magi inför MåBästMässan idag. Framförallt med tanke på de energier som som flödar på  en mässa i denna anda. Sett utifrån gamla tiders traditioner, har tranan en kraftfull symbolisk innebörd. Vars betydelse till viss del även följer med in i nutiden, med tanke på den glädje vi får av att se tranor återvända på våren. 

Bl a fanns talismaner formade likt tranans vingar för beskydd under resor och utmaningar, efter fågelns förmåga att förflytta sig långa sträckor. I Sibiren fanns speciella tran-shamaner, som bl a utförde specifika trandanser. Ja över lag har tranan varit helig för shamaner i hänseende till både Gudar och Gudinnor. Även i Norra delen av forntida Europa hade tranan stor inverkan och shamanerna bar sina kraftföremål i medicinpåsar av transkinn.

Tranenergin är starkt kopplad till Universum och dess förborgade hemligheter. Kort och gott går det att knyta samman myterna och symbolikerna med cykler som rör liv-död-återfödelse.  Fågel förknippades med bevarandet av hemligheter, dold kunskap och ha förmågan att se vad som finns i det fördolda. De som mött/möter tranan som sitt kraftdjur, kunde/kan guidas ner i dett undermedvetna för att upptäcka de hemliga koder som finns inom en. 

För människan i olika kulturer, blev tranans graciaöst flygande högt upp i himlavalvet. En symbol för fågelns nära anknytning till andevärlden och även förmedlare av bönen. Att härigenom finns ett sändbud i kontakten mellan himmel och jord. Tankarna handlar om hur den har som uppgift att vara den som förmedlar meddelanden till Gudarna. 

Tranan anses vara en symbol för långt liv och odödlighet i olika kulturer från Asien och Mellanöstern. För kineser har tillika den vita tranan, som tilldelats namn som "himmelska tranan" och "den välsignade", en viktigt betydelse vad gäller visdom. För Finlands befolkning ansågs tranan vara bärare av himlavalvet och precis som svanen var tranan helig.

Även i den gamla Egypten har tranan satt sina spår i tron på dess kraft. Här finns en legens om hur människor såg en tvåhövdad trana flyga över Nilen. Detta var för dem ett tecken på tider av välgång och salighet. Medan det i östra Indien var en trana en symbol för den bortgångnes själ.

Myten om tranan Grekisk-Romersk tro var tranan helig via Moder Gudinnan Demeter och återfödelsen. Dvs med tranans ankomst väcktes jorden till pånytttfödelse varje vår, då när Gudinnans dotter Persefone återvände från underjorden. Inom Kristendomen ses tranan som en bekämpare av naturlig rang mot Satan, genom sin skickliga förmåga att döda ormar. 

I Skandinavisk förkristen tid, var Tranan förknippad med Odin och runorna.Ordet runa inbegriper dold kunskap och hemligheter, samt hade/har en "levande" kod över hela Skapelsen. Här finns också en symbol för vårens kraft och Freja. Precis som storken var tranan förbunden med födelse o nyfödda, då detta var sammanflätat med  fruktbarhetsgudinna. Gudinnan var den som bistod de som skulle återinkarneras ner i Mellanvärlden.

Inte minst kan vi idag ta till oss djurens budskap, såsom tranans visdomsord i att vara uttrycksfull för att nå målen. Tranans gåva är att "en" ska inspirera andra med de egna uttrycken. Att få en helhetsbild av situationen för ett upprätthållande av balansen. Här finns många faktorer som samverkar och spelar in. (ur Solögas "Djurens Språk"). Så vad passar bättre än att ta klivet in på måbästmässan idag!

 

2015                              

Tacksamhet                                 

Färgpalett                             

Lycka                                              

Tranors livsrytmer                          

ASYNJA                                       

Under boken                                

Aboriginskt ordspråk                     Tomten på vägen

Aboriginskt ordspråk

Barnbarns upptäckarglädje

Vilsamhet

Magisk känsla

Midsommar

Kirskål

Ugglans vaksamhet

Koltrastens drill

SKAPA SIN EGEN POSITION

Förnöjsamhet

Paus

Gryning

Barnasinnet

Nymåne

Lördag

Förundran

Livets väg

Tredjedagen Tor

Snöfall

Gryning

Kramen

Alla hjärtans dag

Vaken

BIG BEAR

Natur i skrud

 

2016

Sväva fritt

Midvintersolstånd

LIVSPUSSEL

LIVSTRÄDET

Barndomens landsbygd

FÖRTROLLAD VÄRLD

Vårlik närvaro.

PORLANDE BÄCK

Livsflöde

KREATIVITET

Pojken med hjärtat

Hälsodag på Brunnen.

snö.....droppar

En fokuserad räv

MåBästMässa

Måbäst

I Fablernas Värld

DAGS FÖR WORKSHOP

ANNORLUNA UPPLEVELSE  

2017

Nyårstankar

Moder Jord

Jordgubben 

Motorsågars ylande 

Livsnät

Naturens väsen

GRYNINGSLJUS

ges

 
2018
 
2019

 

Kontakt

Sinnenas keramik ateljem@live.se