Meditativt skapande

05.12.2017 19:00

Meditativt skapande!

För dig som är nyfiken eller som vill utvecklas i skaparandans närvaro, finns möjligheten till att delta vid fyra träffar 

under våren. I en avslappnad atmosfär skapar vi efter vår egen rytm, genom att öva på att vara här och nu. Att släppa 

taget om kraven och prestationerna, medför att vi upptäcker vårt eget uttrycksätt på ett djupare plan.

Att skapa på ett avslappnat och kravlöst förhållningssätt, medför att du upptäcker ditt eget uttrycksätt på ett djupare plan.

Där mindfulness- meditation - reflektion – måleri och skulptur, väcker lusten i att få kontakt med sin inre kärna. Vi 

kommer tillika att uppleva hur det undermedvetna talar till oss med hjälp av trummans vibrationer på vår egen inre 

resa.

Själva skapandet sker i stunden och gränser suddas ut när vi ger oss hän ut på vår resa. Här finns enbart ett eget 

personligt vis att skapa och uttrycka sig. Allt handlar om att inspireras av att färgen och leran tala till oss. 

Genom både meditation och trumresa, öppnar vi upp och möter oss själva. I kombination med reflektion, når vi nya 

insikter om samarbetet med vår inre kärna. Ty allt handlar om att skapa fritt, utifrån en total närvaro i ens egna 

intuitiva värld.

Det är av vikt att uttrycka sig i förhållande till sina egna förutsättningar och i det flöde som kommer till oss. Här 

förkommer inga tolkningar av varandras alster eller meditationerna. Allt är ens egen personliga upplevelse, som ges 

uttryck med färg eller leran. Det handlar om att tillåta sig utvecklas som person, i en tillåtande atmosfär. 

I priset ingår förmiddag- och eftermiddagsfika. Även dukar, penslar och färg ingår, samt leran (som är leveransklar ca 

tre veckor efter kurshelgen). 

Suzanne ser fram mot att träffa dig.

Datum: 

lördagen den 27 januari 2018, 

lördagen den 17/ februari 2018 

lördagen den 17 mars 2018 

lördagen den 21 april 2018 

Anmälan är bindande och sker senast två veckor innan utsatt skapardag.

Anmälan görs vi PM till Ingela. 

Plats: Yggdrasil, Hembyggdsparken.

Investering: 900kr/träff