Midsommarsolstånd

24.06.2017 10:35

 

Ser på hur regnets livgivnade droppar möter grönskans tacksamhet över möjligheten för tillväxt. Tonerna från Siw Malmkvist gamla slagdänga "regnet bara öser ner", kommer för mig. Kan inte låta bli att nynna på låten, samtidigt som fötterna tar ett par danssteg.

Tankarna går vidare till midsommarfirandets ursprung, som sträcker tillbaka till jordbruksamhällets intågan under bronsåldern. En dag som firades under midvintersolståndets dygn och hade stor betydelse för människorna.

Vilket är en av våra äldst bevarade traditionerna och som knyter an på vår gamla religion. En tradition som kan sammankopplas med solens delaktighet av livets kretslopp. En dyrkan som inkluderar midsommarstången och dess olika viktiga symboliska bitar.

Tillika går det att härleda vikten av bl a eldens och vattnets betydelse, samtidigt med blot, dans, sång och firande. Precis som i våra andra traditionella högtider ingår också olika former av "stång", som pyntas med band och någon typ av cirklar (ex kulor). Återkommande är även glädjen över att ge gåvor och inte minst våra traditionella långbord.

Ser likheterna med "livets träd", som väver samman rötter i underjorden, med grenar som sträcker sig upp mot himlavalvets sol och måne. Därimellan återfinner vi människans värld och deras beroendeskap av naturens skiftningar....... Ett ständigt kretslopp av givande och tagande som firas i kärlekens, tacksamhetens och skrattets anda...

Tillbaka