Midvintersolstånd

21.12.2016 23:32

I midvinterns mörka tid ett ljus nu tänds. För de som smärtan i sitt hjärta bär, en tanke skänks. Minns de idag, som ensamhetens väg nu går. Såsom i glädjen och i sorg en tår blänka på en kind. Vänder blicken in till en ödmjuk bön, att få se miraklens små glimmande frön. I stunder av andaktsfull reflektion, stillas orons inre scen. Förtröstansfull tillit inges vid ljusets klara sken, skingrade av dimmans täta illusion. Ser så upp mot stjärnhimlens vilsamma famn. Önskar kärlekens vackra melodi, sjunga visdomens milda vind. När tron om en våg av hoppets mod, följa med mot framtidens hamn. Ty lyckan inom sig en bär, likt tacksamt jubel över de som en håller kär.

Suzanne Hovanders foto.