Moder Jord

01.11.2017 19:30

Funderingar kring på hur långt ifrån eller nära naturen vi människor varit och är idag, gav inspiration att skapa Moder Jord från ett annat perspektiv. Min skulptur av Moder Jord handlar även om vilken position en har i sitt eget liv. Såsom vilken rytm som finns i vardagen, samt den kontakt en har med sin inre källa.