Naturligt konstverk

27.01.2017 09:00

Morgonmagi när tysthetens vilsamma stämma, ger ro till kontemplativ promenad. Att känna in atmosfären i att gå längsamt medvetet och känna in varje steg. Lägga märke till andningens flöde genom kroppen och bli medveten om miljön omkring mig. Hur kylans fuktiga dimslöjor får allt att stanna av och föra med sig något andlöst vördnadsfullt. Som att gå in i en portal som ger naturen en annan skepnad där allt är möjligt. Där naturen bildar vackra konstverk ur allt och ingenting. Beundrar hur fukten blir till ett komplement för de skapelser, som bildas ur livets flit. Samtidigt som en aning om att ej vara ensam, mig når. I stillheten hörs hur något djur som systematiskt söker föda en bit bort. Dess försiktigt rörelser bildar rytm av avvaktande takt och ger långsamheten frid. Glädjen av att få vara nära i upplevelsen fyller hjärtat med tillförsikt, men även med en önskan om att människor når insikten om sitt ansvar i att bevara....  

 

 

Tillbaka