Nymåne

18.04.2015 21:12

 

Ny måne, ny fas o början åter skördas,
när vi släpper taget om det gamla med att hälsa ljuset åter.
I ett farväl vi ser det uttjänta lämnas kvar i dåtid
inför en rening från det som varit, då vi i tacksamhet når nya mål.
Skänker oss rörelsen som för oss framåt, in i det nya
för att så ödmjukhetens frö.

Nymånen, en tid att bara vara i stilla reflektion,
när ljusets låga tänds i ett välkomnande av pånyttfödelsens grönska.
Månen glidflyger högt i skyn, 
bejakande sin frihet att svepa över vattnets spegelblanka yta.
Tryggt från det som döljs i mörkret, vi i lågans sken gläds i hjärtat
åt samspelet i naturens helande kraft.
Vårluften fylls av friska dofter när skymning möter gryning,
skapande en vilsam harmonisk balans åt ljus och mörker.