PRESTERANDE KRAVLÖSHET

10.03.2014 13:00
Paletten lyser av färgsprakande nyanser och ger en behaglig kontrast till målardukens tomma yta.
Omgivningen omfamnar, med total stillhet och rytmiska rörelser. 
Är tacksam över hur naruten och skaparkraften ger livsinspiration.
Det är så härligt att få vara i fokus och låta kreativiteten vara en del av resans mål.
 
Kravlösheten blir på något vis till en bekräftelse, oavsett ett ickepresterande resultat.
För trots små steg, är det viktigt att bekräfta sig själv i sitt görande.
Genom ett skapande utan krav och att vara i stundens egna sfär, 
medför att en lättare öppnar upp för att uttrycka sig från sin inre kärna. 
 
Framförallt banar rätt verktyg, vägen till personlig utveckling och att ha tilliten att ta nästa kliv.
Bli medveten om tankar, känslor, beteende, handlingar och livsmönster.
Då en identifiering möjliggör att lyfta fram det som önskas förändras.
 
Inspirationen ger livsflöde till att öppna låsta dörrar, i bearbetning av dåtidens förflutna dunkel.
Ty det som lagrats bör läkas och helas för att släppas fri, inför framtida mål.
Vi är alla unika varelse med en inre kraft, med en förmåga att kunna skapa det bästa ur sitt eget liv.
Samtidigt handlar det om att se rikedomen av erfarenheter och kunskaper, i sin egen livsresas.
 
Emellertid att tillåtas utveckla vår skaparkraft villkorslöst, kan ge en ökad kontakt med vårt inre.
Ty ett kravlöst varande i stunden, gynnar vårt eget flöde av magi i nuets medvetenhet. 
Vikten är att se hur skaparprocessen ger ett balanserat lugn i sig.
För i grunden har vi all kunskap inom oss och som vi kan få tillgång till självinsikter.
När vi är i nuets varande och får lov att utvecklas i egen takt, infinner sig balanserat livsflöde.
 
En acceptans i att inte alltid prestera, är också en tillgång vid kontakten med sig själv.
Just processen i skapandet, handlar om att tillåta oss själva vara fullständigt närvarande.
Att genom hela resan låta alla sinnena delta på en djupare nivå, kan öka förståelsen för vem vi är.
Samtidigt som vi får lättare att njuta av livet och leva fullt ut i nuet.
Njuta av magins styrka i att uppleva tomheten och passivitet, som omformas mot kreativitetens skaparprocess.
Där närvarandet i skaparprocessen ger rofyllt lugn och får stressens spänningar att rinna av likt ett sommarregn.