SKAPARKRAFTEN!

30.01.2014 13:30
Sitter med en lerklump djupt försjunken i tankar, 
om lerans ursprung som en del av Jorden.
Förnimmer en kraft ur dess tillblivelse, 
som ger styrka i skapandet.
Känslan av att få kontakt med sig själv - sitt inre Jag-
-är en del av processen.
Att ge sig hän och släppa motståndet, 
som formas genom tankar och känslor.
Där de egna kontrollen formar villkoren och begränsar..
 
Emellertid släpps taget i en tillåtelse, levs skaparkraften fullt ut.
Då infinner sig en ny innebörd i livets varande, 
med mål som nås på sitt väsens villkoren. 
En tillgång i att uppleva en helheten, 
som ger utlopp för total närvaro i lerans värld.
Där allt blir till ett flöde i stunden.. 
med sig själv..sin inre kärna...
Härigenom ökas förståelsen för sig själv, 
när kontakten med sitt sanna Jag öppnas upp. 
 
Genom skaparprocessens total närvaro, 
infinner sig balans och livskraft.
Ty varje sinne blir till en del av resans gång,
där vandringen bildar insikter om acceptans.
I en stillhetens ursprungskälla,