TRÄDETS ENERGI

07.01.2014 21:55

 

Träden utstrålar en nära gemytlig stämning av äkta vänskap.  Känns som att bli ett med naturen och ger en enorm inre frid. En stabilitet och rotfasthet av att vara förankrad med Moder Jord. Åldrande gamla bokars väsen bär på lång erfarenhet och förmedlar naturens kraft, när vi lyssnar. 

Att utföra någon form av meditation i närheten av träd, skänker inre ro, i kontakten med hela dess väsen. Förnim hur kanalerna i stammen genomströmmas av harmonisk puls, som fortsätter ut längst alla grenarna. Upp mot kronan som sträcker sina grenar mot skyn i en livgivande växtkraft. Känn in hur rötterna är förankrade djupt ner i marken och blir medveten om en närvarande kontakt med livet självt. Följ trädets rytm i den egna andningen och ta in de budskap trädet förmedlar.

Kanske det för en del ger mer att sitta med ryggen mot stammen eller att få krama trädet. Då enbart om trädet ger tillåtelse till det efter att respektfullt närmat sig och bett om lov. Inte att förglömma tacka efteråt. Ödmjukt känna dess sträva bark mot en kind, ger liknande trygghet som ett litet barn kan uppleva i förälderns famn. Andas in dess energi och lyssna till trädets klokskap.

Träden är ett av alla naturens vackra underverk, samt är likt ett botemedel mot stress. En stund bland träden och all irritation som vi människor samlar på oss och bär på rinner långsamt av oss. Hur vi släpper på alla spänningar när vi vistas i en skog eller nära vattnet. På samma sätt mår vi bra när vi planterar blommor, då vi andas in välbehövliga energier och samtidigt jordar oss.

Såsom att öka sin trygghetskänsla genom att koncentrera sig på sitt ”eget” träds rötter och ta in dess stabilitet. Varje träd har sin livsande och förmedlar sin själs energi, som är en del av trädets personlighet. Där devor finns för varje växtart och skimrar av sin specilla energi. Vid kommunikation delar de med sig av sin kunskap som vi kan lära oss mycket av.          

För mig är boken och eken ”mina”, då jag ser dem som gamla kloka trädandar. De blir lite av en förgrening till de symboler som utgör livets och kunskapets träd. För andra kan ex en ask, pil eller cypress ge de insikter eller energier som just den personen känner närhet till. Kanske björkens eller tallens ivriga framfart av upptäckaranda och tilliten till sig själv, ger inspiration för de som har svårt att ta för sig av livet.     

Att i vördnad påminna sig om allt levande och hur träden förmedlar healing och närhet i en stressig tillvaro. Kanske fundera lite kring hur träden i stort sett alltid har haft någon form av betydelse i religiösa eller andliga traditioner. Ett träd är alltjämt förknippade med att ge och skapa liv, där allt liv härstammar från och återgår till i cykler. På så vis finns likheter med tolkning av livets träd och moderkakans livsträd. Vars vackra uppgift är en symbol för själva livet och hur vi alla är en del av detta.