TRÄDETS VÄSEN

25.10.2016 15:23
Underbara vackra höstfärger, som ger så mycket inspiration. Känner stor tacksamhet över allt vad livet erbjuder. Inte minst av att vistas i naturen och ta in dess atmosfär. När jag ser på dessa stora vackra bokar, går tankarna till hur allt är sammankopplat med varandra. 
Trädens ande blir likt en kanal till alla och en var… ja även en koppling till att få kontakt med de väsen som lever i symbios med naturen. En andlig länk mellan olika själar och energier, men även en förbindelse upp mot Universum och Gaias innersta kärna. 
I likhet med naturens andra hjälpare (naturväsen), är träden en tillgång av kunskaper och insikter. Glädjen är enorm när de söker kontakten och att få lyssna till deras kloka budskap. Att få vårda och kommunicera med träden medför en underbar utveckling som för en framåt. Samtidigt ger det insikter i att värna om naturen, när vi kommer närmre den. 
När vi interagerar med trädets väsen blir upplevelsen märkbar på hur energierna är i naturen. Skillnaden är påtaglig med att gå i ett område som avverkats, då det ger en upplevelse av ödslighet. En tomhet från all energi som närmast ger sorgsamt obehag, i jämförelse med en levande vacker skogs anda som ger av villkorslös kärlek……