Tranors livsrytmer

27.09.2015 15:00

Såg upp mot en klarblå himmel i en njutning av stunden som var just i ögonblicket. Solens värme ingav förnyad livsgnista inför stundande förändring. Nattens leende måne blir som ett rofyllt minne, efter dagen som varit. En känsla som för med sig en tillförsikt över livets skiftningar.

Ljudet att cirkulerande tranor högt i skyn, gav föraningar om vad som komma ska. Vinkade farväl, med en önskan om god lycka på färden. Likt tranors avsked förmedlar ett nytt skeende, inväntas fullmånens rening i en stillande reflektion över återtagande av den egna kraften. 


Med en förväntan inför gryningens månförmörkelse, infinner sig insiktsfull klarsynthet. Vinden viskar i mötet med marken när ett glödande skådespel skapar ringar på vattnet, medan månen sveper runt jorden. I samma andetag slutar tranan dansa, för att bre ut sina vingar och möta nya mål. Ty livet är likt en tangos rytmiska mönster, där samspelet leder till lyhördhet inför framtiden.

 

Tillbaka