Tredjedagen Tor

26.03.2015 11:30

Kom att fundera på vår glädje över att tranorna anländer och ger så mycket inspiration. Tänker då på våra förfäders traditioner i samband med just tranors ankomst. Det firades stort i hela Sverige, men från början utan någon fast datum. Tranorna ansågs vara vårens budbärare om ljus och värme och festen inföll när de anlände. Senare blev datum fastställt till den 25 mars = Maria Bebådelsedagen och i Skåne fanns en ramsa:

"Tredjedagen i Tor träder tranan på Skåne jor. Merafton, pigor och drängar gås i dagens ljus i sängar". 
Vilket innebar att barnen skulle tidigt i säng, innan mörkret inföll. De barn som var lydiga och la sig snabbast, belönades med gåvor av tranan dagen efter. Barnen ritade bland annat teckningar till tranorna, som kom ex ner genom skorstenen och la gåvor under huvudkudden eller i strumpan som hängts upp för ändamålet.