Vindars rening.

01.01.2019 01:21

En ny dag.. ett nytt år... gryende ur de timmar från året som gått....  välsignelse komma så smått.... långt bort sinar den tid som återstått.. snart det som präglat både det svåra och det som varit gott. 

Renande ... helande ...insiktsfullhet av den kunskap... lärdomar som givits från mörkrets grevskap. Såg ljusets kärleksfulla fränderskap så nära, men likväl så långt bort resande åstad.

Vindar ylar...vindar piskar havet skummande mot berget bröts... när trädens grenar krökts... rensas det som varit och nöts... det som i oros timmar en besökts.

Nu spolas gammalt med stormen bort... renar allt ut från minnets port... sveps så iväg med hjälp av virvelns eskort....men likt tankens kraft kan den svänga snabbt och fort.

Låter blåst ta fatt.... rensa.... rena... uti kylans vinternatt... låter lungor och varje cell av friskheten bli syresatt...andas ut allt blivit så förgörande matt.

Påminns om den egna makten... det är enbart en själv som kan hålla takten.... så lär av berget att stå stabilt som gränsvakten... och vända det som tycks ha varit förgörelsepakten.

Nu sätts gräns mot de som från förra året överträtt.. samt lära av det som i hjärtat frätt... så ock av det som glidit lätt... minns att endast du vet vad som för dig är rätt. 

Så låt nu stormens hav.... bli till ett helande reningsbad... för ett bokslut för att kunna vända blad... och vandra ut i glädjen och harmonins dag....

Lev nu i väl med nytt kapitel så outforskad väna.... upplev din inre sanna kärna.... men tillåt ingen "bo" och styra mer i din hjärna... ty du är din egen unika stjärna. (Suzanne Hovander)

 

     

 

2015                              

Tacksamhet                                 

Färgpalett                             

Lycka                                              

Tranors livsrytmer                          

ASYNJA                                       

Under boken                                

Aboriginskt ordspråk                     Tomten på vägen

Aboriginskt ordspråk

Barnbarns upptäckarglädje

Vilsamhet

Magisk känsla

Midsommar

Kirskål

Ugglans vaksamhet

Koltrastens drill

SKAPA SIN EGEN POSITION

Förnöjsamhet

Paus

Gryning

Barnasinnet

Nymåne

Lördag

Förundran

Livets väg

Tredjedagen Tor

Snöfall

Gryning

Kramen

Alla hjärtans dag

Vaken

BIG BEAR

Natur i skrud

 

2016

Sväva fritt

Midvintersolstånd

LIVSPUSSEL

LIVSTRÄDET

Barndomens landsbygd

FÖRTROLLAD VÄRLD

Vårlik närvaro.

PORLANDE BÄCK

Livsflöde

KREATIVITET

Pojken med hjärtat

Hälsodag på Brunnen.

snö.....droppar

En fokuserad räv

MåBästMässa

Måbäst

I Fablernas Värld

DAGS FÖR WORKSHOP

ANNORLUNA UPPLEVELSE  

2017

Nyårstankar

Moder Jord

Jordgubben 

Motorsågars ylande 

Livsnät

Naturens väsen

GRYNINGSLJUS

ges

 
2018
 
2019

 

Kontakt

Sinnenas keramik ateljem@live.se