Skaparkväll

30.10.2015 10:15
Ser fram mot få ha en inspirationskväll på Himlastallet tillsammans med Lotte.
Det ger så mycket inspiration med alla kontakter och möten. 
Skaparkraften kommer att läggas på att komma i kontakt med sig själv via lerans värld.
Därtill bjuder Lotte på en personliga resor via nummerlogin magi.
 
Är tacksam över att kunna använda utbildningar och kunskaper i en kombination med konstens värld.
Hos oss alla finns en unik kärna som kan växa och ge oss tilliten till att bejaka sin egen styrka.
För hur det än är, är det de begränsningar som vi sätter om oss själva svårast att besegra.
 
När vi tillåter oss att släppa taget via skaparprocessen och följa vårt eget flöde, ger det en ökad kontakt med sig själv. På så vis ger det möjlighet att använda skaparkraften i samklang med personlig utveckling och upptäcka sitt inre.