Om mig

Vem är Suzanne?

Jag är en konstnärlig person, som är och alltid har skapat i olika material. Siw Andersson invigde mig i keramikens magiska värld, vilket gav mig mitt främsta uttrycksmedel. Har bl a haft kurser i Waldorfteknik och sömnad, men använder mig idag av blyerts, olja, lera, glasslip och det skrivna ordets budskap. Vill bejaka varje liten nyanserad färgskiftning i vardagen och min största inspirationskälla är stillheten i naturen. Naturen bjuder på en underbar gåva, i ett varande med sig själv av kroppslig och själslig återhämtning. En källa av tillåtande att landa i vilsamhetens tystnad och tålmodighetens omfamning. Tillika är varje alster unik, ty ingen är den andre helt lik. Därtill finns i denna process, förhoppningen att kunna förmedla så andra mår bra av mina verk.  

Vidare ger skaparivern en större innebörd och kraft med att få vara konst(-n-är-l)-ig eller ha ”livlig fantasi”, på mer än ett plan. Därav inspirerades min intiutiva och andliga sida söka kunskap, via kurser i bl a Meditation och Qi gong. Till detta har en underbar pusselbit lagts till, via utbildningen i Vedic Art och dess förhållningssätt att uttrycka sig på. Vilket medför en mer alternativ konstform, för reflektion av vårt innersta väsen. Målet är att uppnå kravlöshet långt från det motstånd tankar och känslor alstrar, för att kunna vara ett med skaparkraften. Att få "släppa taget" i fullständig närvaro och ge uttryck från sitt innersta, ger livskraft. Genom att ge sig hän och få kontakt med sig själv (- sitt inre sanna jag) infinner sig flödet och balansen i varandet. 

Färgpalettens olika möjligheter, medförde ett intresse över hur måendet påverkas ur olika perspektiv. Hur skiftningar mellan ljus och mörker, svart och vitt alstras i varandra, likt ett motsatsflöde. Likväl kan kontraster sammanlänkas till harmonisk balans. Detta föranledde till strävan att öka kunskaperna inom kost och olika massagetekniker, samt kroppens anatomi. Därefter vid 1980-talets början kom jag i kontakt med kunskaper som rörde tankens kraft/affirmation, medveten närvaro och meditation, som har varit/är en tillgång vid både vid enskilda- och i grupp-samtal. Under årens lopp har fokus inriktats på utbildning inom personlig utveckling, förträngda kroppsliga känslominnen, sorgbearbetning, sociologi, socialpsykologi, pedagogik, genusvetenskap, samtalstekning, ledarskap m m.  

Medels en kompott av intuitiv känsla, skaparglädje och utbildningar, har detta bildat en plattform i att kunna finnas där för dem som önskar stöd. Målet är att kunna stötta andra så de finner verktyg i att må bättre i sin vardag.  Bär med mig en övertygelse om den förlösande inverkan som både naturen och skaparandan, har för kropp och själ. Är tacksam över hur de gåvor som livets existens ger av kunskap och erfarehet, går att sammanbinas med bl a upplevelserna och styrkan i att skapa. Att tillika få vara delaktig i konstrundorna, som sker under vår och höst i Vinslöv, är fantastiskt givande. Ytterligare förmån som ger mycket glädje, är alla möten i samband med ex mässor, workshop, kurser, samtal m.m.