Om mig

Vem är Suzanne?

Jag är en konstnärlig person, som är och alltid har skapat i olika material. Har tidigare bla haft kurser i Waldorfteknik och sömnad. Idag använder jag mig i huvudsak av blyerts, olja, glasslip, lera och det skrivna ordets budskap. Att ta klivet in i keramikens magiska värld, gav mig mitt främsta uttrycksmedel. Vill bejaka varje liten nyanserad färgskiftning i vardagen och min största inspirationskälla är stillheten i naturen. Dess väsen bjuder på en magi fylld av ett varande med sig själv vad gäller kroppslig och själslig återhämtning. En källa av tillåtande att landa i vilsamhetens tystnad och tålmodighetens omfamning. Genom att vara totalt närvarande under vistelsen, framträder en djup förnimmelse av dess atmosfär.

Denna känsla ligger till grund för skaparprocessen, precis som själva livet återger sin genklang. Har en önskan om att kunna inspirera till närmare kontakt och sammarbete jag har med naturens väsen. Sen första andetaget och genom livets gång har bl a naturväsen och naturens ande varit en nära följeslagare. Varje steg som tages på Moder Jord är så en önskan av att ta ansvar och värna om den gåva djuren och naturen är. Förhoppningen är att förmedla en fridsam inre känsla genom min egen personliga design av "Naturväsen i keramik" och "Helande Keramik". Tillika är varje alster unik, ty ingen är den andre helt lik i och med att de skapas helt för hand. Därtill finns i denna process förhoppningen att andra mår bra av mina verk och även försöka ange en ton av reflektion via måleri och tankeväckande texter.

Vidare ger skaparivern en större innebörd och kraft med att få vara riktigt äkta eller ha ”livlig fantasi”, på mer än ett plan. Därav inspirerades min intiutiva och andliga sida söka kunskap, via utbildning i bl a Andlig Baserad Coaching, Sorgbearbetning, Meditation och Qi gong. Till detta har en underbar pusselbit lagts till i att vara lärare i Vedic Art måleri och skulptur, genom dess intuitiva förhållningssätt att uttrycka sig på. Vilket medför en mer alternativ konstform, för reflektion av vårt innersta väsen. Målet är att uppnå kravlöshet långt från det motstånd tankar och känslor alstrar, för att kunna vara ett med skaparkraften. Att få "släppa taget" i fullständig närvaro och ge uttryck från sitt innersta, ger livskraft. Genom att ge sig hän och få kontakt med sig själv (- sitt inre sanna jag) infinner sig flödet och balansen i varandet. 

Lerans struktur coh form öppnar upp sinnet i en vidare medvetandeutveckling i att tänja ut begränsningarna. Att härigenom vidga sitt perspektivet.  Så ock färgpalettens olika möjligheter, medförde ett intresse över hur måendet påverkas ur olika perspektiv. Hur skiftningar mellan ljus och mörker, svart och vitt alstras i varandra, likt ett motsatsflöde. Likväl kan kontraster sammanlänkas till harmonisk balans. Detta föranledde till strävan att öka kunskaperna inom kost, samt utbildning i olika massagetekniker och kroppens anatomi. Därefter vid 1980-talets början kom jag i kontakt med kurser i tankens kraft/affirmation och medveten närvaro. Vilket har varit/är en tillgång vid både vid enskilda- och i grupp-samtal. Under årens lopp har fokus inriktats på utbildning inom personlig utveckling, förträngda kroppsliga känslominnen, sorgbearbetning, sociologi, socialpsykologi, pedagogik, genusvetenskap, samtalstekning, ledarskap m m.  

Medels en kompott av intuitiv känsla, skaparglädje och utbildningar, har detta bildat en plattform i att kunna finnas där för dem som önskar stöd. Som coachande livsinpiratör finns en önskan om att kunna stötta andra, så de finner verktyg i att må bättre i sin vardag.  Bär med mig en övertygelse om den förlösande inverkan som både naturen och skaparandan, har för kropp och själ. Vara helt nära naturens energi, medför att återknyta till ursprunget som sammanlänkar oss människor med naturen och djurens ande. Känslans glädje blir stor över hur de gåvor som livets existens ger av kunskap och erfarehet, går att sammanbindas med bl a upplevelserna och styrkan i att skapa. Så att vara "naturväsenviskare" och tillika få ha kurs i Meditativ Skaparkraft, är en fantastiskt givande förmån.                                                                  

 

2015                              

Tacksamhet                                 

Färgpalett                             

Lycka                                              

Tranors livsrytmer                          

ASYNJA                                       

Under boken                                

Aboriginskt ordspråk                     Tomten på vägen

Aboriginskt ordspråk

Barnbarns upptäckarglädje

Vilsamhet

Magisk känsla

Midsommar

Kirskål

Ugglans vaksamhet

Koltrastens drill

SKAPA SIN EGEN POSITION

Förnöjsamhet

Paus

Gryning

Barnasinnet

Nymåne

Lördag

Förundran

Livets väg

Tredjedagen Tor

Snöfall

Gryning

Kramen

Alla hjärtans dag

Vaken

BIG BEAR

Natur i skrud

 

2016

Sväva fritt

Midvintersolstånd

LIVSPUSSEL

LIVSTRÄDET

Barndomens landsbygd

FÖRTROLLAD VÄRLD

Vårlik närvaro.

PORLANDE BÄCK

Livsflöde

KREATIVITET

Pojken med hjärtat

Hälsodag på Brunnen.

snö.....droppar

En fokuserad räv

MåBästMässa

Måbäst

I Fablernas Värld

DAGS FÖR WORKSHOP

ANNORLUNA UPPLEVELSE  

2017

Nyårstankar

Moder Jord

Jordgubben 

Motorsågars ylande 

Livsnät

Naturens väsen

GRYNINGSLJUS

ges

 
2018
 
2019

 

Kontakt

Sinnenas keramik ateljem@live.se