Annorlunda upplevelse

22.11.2014

Är på besök i USA! klockan är fem på morgonen och alla andra familjemedlemmar sover än. Sitter själv och funderar kring en dröm som återkommer hela tiden, sen vi kom hit. Minns troligen inte allt, men vill gärna återge en del av det som är klart för mig. Det är en tung upplevelse som håller ett järngrepp om nattens sömn och ger en oroskänsla i kroppen.

I drömmen är ett berg väldig tydligt är ett stort berg i bakgrunden av allt som sker. På något vis känns berget eller platsen däromkring, ha en avgörande roll ur ett historiskt perspektiv. Har just nu ingen aning om var detta är, men känslan är i USA. Att det handlar om ett område som tillhört eller kanske ännu tillhör ursprungsbefolkningen är väldigt påtagligt närvarande.

Först i drömmen finns en balans mellan naturen och människorna som lever där. I denna sekvens står eller ligger indianer i högt gräs, spejande ut över en buffelhjord som betar i lugn och ro. Här finns en atmosfär av djup vördnad och tacksamhet mot naturen och dess gåvor. Känns som om allt handlar om det stora ansvaret i att upprätthålla ett sunt tagande och givande. Att inte ta mer än vad som tillåts taga och då i vördnad för det som gives. Samtidigt som drömmen förmedlar att vara ett med naturen och förmågan att "lyssna in" stämningar/rytm.

Efter hand förändras drömmen mot en mer dovare ton. Hela atmosfären är fylld med något som känns som av slughet eller girighet, utan hänsyn till de som lever på platsen. Tongångar om rikedom och frihetens land, blandas oro och ångest av hur framtiden ska bli. Tillika infinner sig ett flertal diligenser till området och bl a framträder en ensam kvinna med barn i en diligens. Hon ser väldigt ensam och sliten ut, med en orolig vaksamhet som om något olycksbådande lurade i närheten.

Samtidigt förändras scener mot en mer aggressiv ton, i hur nybyggare jagar djuren besinningslöst för pälsens skull. Därtill trängs ursprungsbefolkningen allt mer bort från sin trygghetszon. Plötsligt uppstår konflikter och död, som bl a handlar om att en del anser sig ha rättigheter att jaga hur som helst. Andra ser det som att ingen kan äga marken och att djuren är fria andar. Att konflikten i drömmen speglar om hur förståelsen över värnandet av djur och natur är något som till sist utesluts.

Åter igen förändras scenen och känns betydligt mer blandade tonarter. Här förekommer ridande soldater som "forslar" bort ursprungsbefolkningen från sina boplatser. De går i långa led där många är fastlänkade med varandra, medan sårade eller dödade ligger runtom på marken. Attityder om att förändra "vildarnas" liv och leverne, samt deras trosuppfattning ekar i bakgrunden. Ångesten är lika påtaglig som sorgen och förtvivlan, medan nybyggares och soldaters triumf ekande följer med mig till vakenhetens funderingar.

Hjärtat är tungt av förtvivlan och sorg under hela dagen, men förstår samtidigt att det inte är min i sig. Det är mer som om det är eko från de stam- och familjemedlemmar splittrades från varandra och isolerades från sina långt från det liv de tidigare levt. Från alla de som såg sitt liv slåss i spillror och erfor hur de skändades, sårades, eller dödades. Hur allt det som varit heligt för varje stam raserades av de som inget värde såg i detta.

Inser att detta handlar om att ha fått inblick i en liten bit historiska händelser, men tankarna går till hur det kan vara så? Framförallt då det är just platsen och ursprungsbefolkningen som det berör. Kanske det handlar om att vara i närheten av Washington DC, där en del av historiska beslut angående ursprungsbefolkningen togs. Vem vet, men ett är säkert och det namn som följde med genom hela drömmen är "The Big Bear".

Det som fascinerar mig är att en manlig indian med kloka sorgsna ögon var min "ledsagare"/guide genom hela drömmen. Hans halssmycke/talisman, (liknar nästan en tass med klor) vilar mot hans hals/bröst. Medan hans "pälsaktiga" huvudbonad ser ut som ett djurs huvud. Ett mäktigt kraftfullt djur, vars nos/käke vilar över indianens panna och skuggar ögonen en aning. Från huvudbonaden eller håret hänger stora fjädrar, som från en örn eller liknande. Han känns som om han var en mäktig man på något vis, med någon avgörande roll för sin stam..

Nu i ett vaket tillstånd känns han fortfarande väldigt tydlig och jag "ser" honom stå vid ovanvåningens trappavsats med blicken riktad mot mig. Han utstrålar urgammal klok visdom och en enorm grundtrygghet. Så är det något som jag kommer att vara öppen för, är just mer information och kunskap om namnets innebörd. Inser att drömmen vill berätta något viktigt för mig och omvärlden. Något som rör framtiden och då i första hand hur vi människor tar Moder Jord för given. Även hur historien kommer att upprepa sig för Amerikas ursprungsbefolkning eller för mänskligheten över lag. 

Hans sista ord ekar i huvudet på mig och lyder #Gån ut och förtälj om det som förgör när ondskans klo griper tag kring hjärtat och sluter hårt sin hand däromkring.. så mörkret skymmer ljuset och det som komma skall ske.. kommer så att ske... tills ljuset åter lyser upp mörkret på Jorden...Ha i åminnelse om det skifte som ådrog sig från Mayas kalender.... där och då som vår allas Moder började höja sig i frekvens.... när människans eget uppvaknande påbörjades till att återgå till de uråldriga kunskaperna.... när människan tog klivet in mot sin egen andliga resa till att återta sin egen kraft.... leva närmre naturens ande och ta lärdom från den... Där hjärtats kärleksfullhet överröstar hjärnans eko av kontroll och begär.. #

Vidare fortsatte han sin talan... #Ha så i åtanke om vad som komma skall ske av just från rädslans och maktens boningar... Hur människor i villfarelse följer de som är deras framtida liv och hälsas fördärv... Av allt som en gång skett för mitt landsfolk åter igen upprepar sig, men då över allt på Jorden... Åter igen ingen kommer undan dem som ser sig rätten att andra styra eller utplåna... Ja så är det och kommer att ske... allt för att ingen ska få bära sin egen själsligt andliga styrkas suveränitet.. Så giv er i akt och var medvetet klarsynt över de illasinnade planer som in i framtiden bär med sig.... allt är icke svart eller vitt, eller ens att sanning och lögn skiljs åt.... men falskheten villfars och kommer att få er att tro på den lögn som av mörkret förs fram som sanning....#