Blogg

 

Imbolc

01.02.2021

En urgammal sed som firas de första dagarna i februari är imbolc och är en av de fyra keltiska årshögtiderna. Troligen härstammar ordet Imbolc från keltiskans "imbolg" i betydelse av "vara i magen". Antagligen handlar innebörden om att fåren inom kort ska lamma, som var av vikt för dåtidens bondesamhälle. En av de händelser som gav antydan till att...

Att ha kontakt med naturandar och andra väsen är för mig en står tacksamhetens gåva. Vid olika tillfällen rör samtalen naturens, djurens och människans väl och ve. När en del av dem framträdde vid en vacker utsiktsplats över sjön, var det för att förmedla ett lite annorlunda budskap.

En annorlunda luciadag för många är i antågan nu när lussevakan strax ger plats åt gryningsljuset. Inga små som så stolt få lysa upp med ljus och sjunga in glädjen. Ej heller någon som i kyrkor skrida stämningsfullt fram med ljus i hår och skingrar mörkret. Dagen idag låter ej någon samlas i gemenskapens trivsamma samvaro. Något som för en...