Blogg

 

Året är nu till ända, där många olika skeenden har upplevts på ett eller annat vis. Kanske det funnits mycket glädje och skratt eller ledsamheter och tårar. Kanske blev året som hoppats och önskats. Kanske det fanns inslag av en känsla av motstånd eller rent av någon liten besvikelse.

Träden är oss trogna på mer än ett vis och de vet sin uppgift när de tar beslutet att vara en del av Jordens natur. Precis som Stenfolket har sin livsuppgift har Trädfolket sitt uppdrag och står tålmodigt stadigt. Samtidigt är de en del av oss och vi är en del av dem, vilket visar sig om vi börjar granska...

Imbolc

01.02.2021

En urgammal sed som firas de första dagarna i februari är imbolc och är en av de fyra keltiska årshögtiderna. Troligen härstammar ordet Imbolc från keltiskans "imbolg" i betydelse av "vara i magen". Antagligen handlar innebörden om att fåren inom kort ska lamma, som var av vikt för dåtidens bondesamhälle. En av de händelser som gav antydan till att...