Blogg

 

Träden är oss trogna på mer än ett vis och de vet sin uppgift när de tar beslutet att vara en del av Jordens natur. Precis som Stenfolket har sin livsuppgift har Trädfolket sitt uppdrag och står tålmodigt stadigt. Samtidigt är de en del av oss och vi är en del av dem, vilket visar sig om vi börjar granska...

Imbolc

01.02.2021

En urgammal sed som firas de första dagarna i februari är imbolc och är en av de fyra keltiska årshögtiderna. Troligen härstammar ordet Imbolc från keltiskans "imbolg" i betydelse av "vara i magen". Antagligen handlar innebörden om att fåren inom kort ska lamma, som var av vikt för dåtidens bondesamhälle. En av de händelser som gav antydan till att...

Att ha kontakt med naturandar och andra väsen är för mig en står tacksamhetens gåva. Vid olika tillfällen rör samtalen naturens, djurens och människans väl och ve. När en del av dem framträdde vid en vacker utsiktsplats över sjön, var det för att förmedla ett lite annorlunda budskap.