Blogg

 

Vara i sin egen förmågas kraft och potential. Att helt och fullt vara i äkthet sig själv, helt utan förväntningar. Frigöras från de bördor som bärandes tungt hakat fast. Finna sitt mod att våga ta sig ur sin trygghetsbubbla. Ta chansen att göra om för att börja om på något nytt. I vetskap om att varje dag ger sin...

Året är nu till ända, där många olika skeenden har upplevts på ett eller annat vis. Kanske det funnits mycket glädje och skratt eller ledsamheter och tårar. Kanske blev året som hoppats och önskats. Kanske det fanns inslag av en känsla av motstånd eller rent av någon liten besvikelse.

Träden är oss trogna på mer än ett vis och de vet sin uppgift när de tar beslutet att vara en del av Jordens natur. Precis som Stenfolket har sin livsuppgift har Trädfolket sitt uppdrag och står tålmodigt stadigt. Samtidigt är de en del av oss och vi är en del av dem, vilket visar sig om vi börjar granska...

Imbolc

01.02.2021

En urgammal sed som firas de första dagarna i februari är imbolc och är en av de fyra keltiska årshögtiderna. Troligen härstammar ordet Imbolc från keltiskans "imbolg" i betydelse av "vara i magen". Antagligen handlar innebörden om att fåren inom kort ska lamma, som var av vikt för dåtidens bondesamhälle. En av de händelser som gav antydan till att...

Att ha kontakt med naturandar och andra väsen är för mig en står tacksamhetens gåva. Vid olika tillfällen rör samtalen naturens, djurens och människans väl och ve. När en del av dem framträdde vid en vacker utsiktsplats över sjön, var det för att förmedla ett lite annorlunda budskap.

En annorlunda luciadag för många är i antågan nu när lussevakan strax ger plats åt gryningsljuset. Inga små som så stolt få lysa upp med ljus och sjunga in glädjen. Ej heller någon som i kyrkor skrida stämningsfullt fram med ljus i hår och skingrar mörkret. Dagen idag låter ej någon samlas i gemenskapens trivsamma samvaro. Något som för en...

Sandkorn

05.08.2020

Likt stenar vid vattnets flöde, slipas livets tillvaro.

Kärlekens kraft... Den kärlek som är villkorslös fylld av förståelse och av acceptans. En kärlek som ser bortom vårt skal, rakt in i själens skönhet. En mer sann kärlek som inte är "jordisk", utan mer "himmelsk" och mer "neutral". Samtidigt är den långt ifrån neutral eftersom den är aktiv i sig själv och gynnsam för alla som erfar den. Likväl...

Förundras och begrunda den kärleksfulla kraften, ur mångfaldig symbios. En överväldigande intelligens fylld av sinnet för symmetri och skönhet. Påminnas om den energiväv som sammanlänkar allt till en samhörighet. All den rikedom så unik, vars uppgift drar varje tråd åt samma mål. Olika och ändock så lika i varje liten del i det stora hela. Ty ingen...

Förlora fotfästets och snubbla in i vilsenhet av sig själv. Stumt traska irrande runt i en solbelyst öken under intensiv snöstorm. Våndans mara som griper tag och får tilliten till sig själv bli tappad. Under svåra tyngdfyllda stunder bärs en känsla av att simma motströms på havets beckmörka botten. Uppleva sig ej få någon luft vid varje andetag....

Skogsnärvaro

30.03.2020

Så lyckligt lottad med att en spendera tiden i skogen. En dag kan inte börja bättre är en stund av långsam medvetenhet.
Här blir mötet med sig själv det primära att vara i stillhet och enbart ta in.
Enbart vara ett med allt som finns i naturen helt kravlöst. Vara helt sig själv när själen får vakna till liv och allt vad det ger mig....

Vårdag inspirerar till härlig långpromenad. Samtidigt stormiga virvelvindar överallt rör om. Slagdängan som sjöngs har ebbat ut mot något helt nytt.

Rädslan

13.03.2020

Vad är i egentligen den där rädslan och hur påverkar den oss?

Palindromens dag, med siffror som är symmetriskt lika. Vars tvåa visar en riktning mot vi i gemenskapens samhörighet. Likt siffran av noll är utan ett konkret början eller slut, i oändlighetens kretslopp. Likt en hopslagning av siffror leder till evighetens åtta av harmonisk symmetri av livets cykler. Likväl alltid en cirkelrörelse av val av...

I det som kan tyckas anspråkslös, framträder det unika vackra. En återspegling av livets fulländning, där gemenskapens välvillighet har sin boning. Tappert kämpande tillsammans i väntan på ett liv av ljusare tids omväxling. Där frihetens gynnsamma tillväxt öppnar upp för utveckling och vänskap. Kunna vara där tillsammans med de som finns nära och...

Flyga fritt

01.01.2020

Fascineras av varsamhetens svaga bris, där örnen seglar högt över himlens kant. I vissheten om att vingar bredas ut och lyfta upp i skyn över trädtoppars knoppande kronblad. Genom dess ögon anas vindens helande kraft, som strömmar mot dess inre skepnad. Med förundran uppfyllas av fågelns ljus in över genom hela kroppen. Vibrera toner från en...

Under dagens meditation kom en stark obehagskänslan rakt igenom kropp och sinne. Den var så stark av att något svårt kommer att ske, som vi aldrig någonsin tidigare varit med om historiskt sett. Visst har vi genomlidit både svåra naturkatastrofer, katastrofala pandemier, krig och konflikter mm historiskt sett.

Reflektioners klarhet under ensam promenad med sig själv. Okänd mark trampas försiktigt mot nya mål. Ett steg i taget för en vidare på vägen fram. Kanske vägen är svårt att skönjas där i vid nästa krön. Måhända en tvekan kommer då att fortsätta gå. Undran dyker upp i hur långt på vägen mer ska traskas. Känslan av att ej nå...

Vintersolståndets morgondag, med förtecken av siffrorna 12 och 21! Där vinterns Gudinnor följer dig på din vandring i de steg vi tagit i allt vad som då en gång varit och avslutas skall. Så ock i vad som är i nuets varande och de kliv vi just nu tar, samt de vi kommer att ta in till allt vad...

Livets val

22.11.2019

Blickar ut genom livets fönster, att själv delta därvid.

Skulden

31.08.2019

Vad är skuld? Är den illusion eller finns den verkligen? Om vi ser till de tre Ödesdiserna, som lever vid Yggdrasils rötter och spinner ödestrådarna ingår Skuld i gruppen. Troligen är de mer kända som Nornorna, vars namn är Urd, Skuld och Verdandi. De spinner de trådar som styr människors liv från födelse till döden, där Skuld har till uppgift...

Humlan

27.08.2019

Myten om humlans flygande förmåga, trotsar åsikter o given lag.
Flyger gör humlan likväl, då den ej önskar begränsa sig.
Ty för humlan är just att kunna flyga fritt, dess sanning.
Ja faktiskt låter sig humlan ej påverkas av vad andra tycker o anser. Låter sig inte bli "inprogrammerad" av vad den kan eller ej, utan vet att den kan....

Styrkan är att kunna njuta av det vackra, utan att söka vinning i det. Se skönheten just så som den är, men ej vidröra det sköra. I stillhet låta tankar vandra långt från begränsningar om vad som anses bör uppnås eller försakas. Stilla sig i ljudlöshetens hemvist att i avvakta ta ett steg tillbaka i betraktelse av livets panorama. Tålmodigt...

Det går att finna ljusglimtar som skimrar i färger och toner, även när det känns lite mulet och färglöst. Regnbågens bro blir lyktan som öppnar upp och suddar ut sorgens tår i läkningens process. Känna tilliten till att vara omhändertagen med att allt blir precis som det skall. Där ovanför förbereds vägen för ljuset, så att glädjen åter igen...

Söker en plats där tiden stilla står i mitt egen kropps tempel.
Lyssnar till spindelns spinnande på sin väv i något snår. Meditativt barfota bli ett med markens trygga grund. Ta in doften från växter så nära inpå, en liten stund. Välkomnar jordelivets accepterande blygsamhet. Ansluter till dess ödmjuka tillbakahållsamhet. Betrakta Universums storhet...

När humlan sätter sig på armen, stannar tiden för ett hjärtligt samtal. En stark känsla kommer för mig och jag öppnar upp för att ta in vad humlan har att förmedla. För stunden blir det likt en bubbla av ett tomrum där endast humlan och jag befinner oss. Trots sin litenhet bär den på en enorm styrka och utstrålar...