Nyheter

 

Vid vissa tidpunkter i livet kan vi känna att vi "fastat" och upplever att vi står still eller upprepar samma livsmönster. Kanske frågorna finns över vad som orsakar ex vissa problem, utan att få svaren som möjliggör en önskad förändring. Skulle det vara på det viset, kan det handla om något som ligger på ett själsligt eller omedvetet plan. Om...

Väsenkväll

01.05.2019

En gång i tiden hade människan kontakt och även ett samarbete med naturväsen. De portar till deras världar, stängdes alltmer efter hand som vi slutade tro på dem. En av orsakerna var att vi såg naturen som en ekonomisk tillgång istället, för en del av oss själva. Ändock lever de vidare i myternas värld, vilket i sig ger en indikation...

Som lärare i Vedic Art måleri och skulptur är min önskan att få dela med mig av denna fina kunskap som de vediska principerna innebär. Har du en önska om att få skulptera i lera och känna den kontakt som finns mellan dig och skapandet. Då är du hjärtligt välkommen till Vedic Art Skulpturkursen under 5 helger, där fika och lätt lunch ingår....

Välkommen att besöka mitt galleri där min egen design "Naturväsen i keramik" och "Helande Keramik" väntar på sin nya ägare. Varje alster är unikt då de framträder i sitt egen särart för hand. I lerans värld förenas de fyra elementen i skapandet i en kombination med det som en gång varit, som är i nuet och vad som komma ska....

Måhända är Intuitiv Skaparkraft något för dig som vill utvecklas i skaparandans närvaro. Kursen bygger på att delta vid fem kurstillfällen under hösten 2022, med start lördagen den 13/8 och följs av 10/9, 15/10, 12/11 och 10/12.

Ibland kan vi komma till ett vägskäl där vi önskar en förändring, men är osäkra på att ta just det där klivet. Vi vet inte heller alltid vad vi önskar för förändring eller var vi står i livet. Kanske det finns olika obearbetade upplevelser och erfarenheter med i bilden som pockar på uppmärksamhet, men som tryckts undan av någon orsak....

Djurkommunikation är en telepatisk kommunikation mellan djuret och mig som djurkommunikatör. När jag kommunicerar med djuret blir det oftast en dialog med frågor och svar. Djuret förmedlar berättelser och beskrivningar, samtidigt som bilder eller känslor kan dyka upp med. Varje djur är unik i sina egna individuella personligheter och varje djur...