Suzanne Hovander

Keramiker och illustratör
 

Sinnenas-keramik finns i Matteöds idylliska landsbygd omgiven av skog och kohagar. Här bor jag med min man i nära kontakt med naturen och dess väsen. Jag, Suzanne, ser mig själv som natur- och livsinspiratör, efter att ha funnit inre frid av tillit till livet och kärlekens sanna essens. Gjorde för många år sen valet av en resa som förde med sig en förändring i livet mot att lyssna på hjärtats röst. Allt eftersom frågor och funderingar krävde svar, blev det till att följa min egen väg . Så samtidigt som jag följer min egen sanning, finns inspirationen i att hjälpa andra på deras livsresa. Just få möjligheten att öppna upp för den ovillkorade gränslösa kärleken, ger ringar på vattnet genom den livskraft vi bär inom oss. Att så även på olika vis vandrat i den alternativa världen, fick intresset att spira i att utforska för att kunna hjälpa. Något som förde med sig utbildningar som bla är kopplade till skapandets och medveten närvaros läkande kraft för öka välmående, personlig utveckling och självkännedom. Vilket ligger till grund för min kurs i "Meditativ Skaparkraft", där måleri, skulptering, skrivandet kombineras med meditation och reflektion. Har även meditationskvällar och därtill erbjuder jag enskilda samtal. Som lärare i Vedic Art skulptur och måleri håller jag också kurser i de 17 principerna, där skapandeprocessen kan bli en del av ett medvetandegörande. Att få återge vad som framkommer genom att skapa i bild, form och ord har varit en följeslagare sen tidigt barndom. Konstnärskapets är likt ett kliv in i en kreativ värld av skapandets kraft, som ger uttryck för själens förmedlande. Där varje nyanserad skiftning i vardagen av såväl de små som de stora delarna bejakas. Att få vara äkta ärlig i vad som framställs härstammande från min egen inre kärna, långt från andras avtryck. I hela mitt liv har jag förmärkt de som vistas i andra världar, med gåvor som alltid känts naturliga för mig. Så när uppmaningen infann sig i att ha samarbetet med naturväsen till en högre nivå, var keramikens anda given för oss. Känner en tacksam ödmjukhet över den kontakt och samverkan med dem som är mig så kärleksfullt behjälpliga. Vid processen är så ock de fyra elementen närvarande i vad leran symboliserar. I likhet med årstidernas cykler av värmens, vätans, vindens och jordens struktur och sinnelag. Med vördnad vill jag försöka hedra den gåva Moder Jord och därmed naturen är. Vars källa inbjuder till själsfull återhämtning ur tålamodets omfamning. Där kontakten med andra världar förmedlar uråldrig visdom om att vandra varsamt vid bergen, skogar, nejder och hav. Att bli medveten om vad som då en gång varit, vad som är just nu och vad som komma ska ske.