Sinnenas-keramik finns i Matteröds idylliska landsbygd omgiven av skog och kohagar. Här bor jag, Suzanne, med min man i nära kontakt med naturen och dess väsen. Jag ser mig själv som natur- och livsinspiratör, efter att ha funnit inre frid via tilliten till livet och kärlekens sanna essens. Jag är en konstnärlig person, som alltid har skapat i olika material. Så att ta klivet in i skrivandets, måleriets och keramikens magiska värld, gav mig mitt främsta uttrycksmedel. Jag är autodidakt och min skaparglädje är likt ett stimulerande livselixir. Min stil kan troligen ses som lite särpräglad, men ser själv detta som unikt positivt. Jag älskar att få ge uttryck både av känslor, tankar och de budskap som intuitivt förmedlas.

Sen första andetaget och genom livets gång har kontakten med de som finns i andra världar varit en nära följeslagare. Så när uppmaningen från naturväsen infann sig om ett samarbete till en högre nivå, var keramikens anda given. Vid processen är de fyra elementen närvarande i vad leran symboliserar. I likhet med årstidernas cykler av värmens, vätans, vindens och jordens struktur och sinnelag. Med vördnad vill jag försöka hedra den gåva Moder Jord och därmed naturen är. Just den där kontakten med andra världar som förmedlar uråldrig visdom om att vandra varsamt vid bergen, skogar, nejder och hav. Att bli medveten om vad som då en gång varit, vad som är just nu och vad som komma ska ske. Känner en tacksam ödmjukhet över den kontakt och samverkan med dem som är mig så kärleksfullt behjälpliga.

Har en önskan om att kunna inspirera till närmare kontakt med naturens väsen. Så ock att ha inblick i tidigare liv där insiktsfull visdom leder till förståelse av de mönster som genom dessa har vävts. Likaledes att kommunicera med djuren och få ta del av deras värld öppnar upp för ett nytt perspektiv. Ty varje steg som tages på Moder Jord är en önskan att ta ansvar och värna om den gåva djuren och naturen är. Förhoppningen är därav att förmedla naturens själ och en fridsam inre känsla, genom min egen personliga design av "Naturväsen i keramik" och "Helande Keramik". Tillika är varje alster unik, ty ingen är den andre helt lik, i och med att de skapas helt för hand. Därtill finns i denna process förhoppningen att andra mår bra av mina verk och även försöka ange en ton av reflektion via måleri och tankeväckande texter. Med utgångspunkt från livet självt eller under samarbetet med naturväsen, angående det de vill få förmedlat vidare till oss.

Gjorde för många år sen valet av en resa som förde med sig en förändring i livet mot att lyssna på hjärtats röst. Allt eftersom frågor och funderingar krävde svar, blev det till att följa min egen väg. Så samtidigt som jag följer min egen sanning, finns inspirationen i att hjälpa andra på deras livsresa. Just få möjligheten att öppna upp för den villkorslösa kärleken i kombination med personlig utveckling, ger ringar på vattnet genom den livskraft vi bär inom oss. Att så även på olika vis vandrat i den alternativa världen, fick intresset att spira i att utforska för att kunna hjälpa. Något som förde med sig utbildningar som bla är kopplade till skapandets och medveten närvaros läkande kraft för öka välmående, personlig utveckling och självkännedom, mm. Vilket ligger till grund för min kurs i "Meditativ Skaparkraft", där måleri, skulptering, skrivandet kombineras med meditation och reflektion. Har även meditationskvällar och därtill erbjuder jag enskilda samtal. Som lärare i Vedic Art skulptur och måleri håller jag också kurser i de 17 principerna, där skapandeprocessen kan bli en del av ett medvetandegörande.

Genom intuitiv coaching för personlig utveckling och regressionsterapin, finns en önskan om att hjälpa andra. Såsom att få verktyg till bättre mående i sin vardag och finna sin livsväg. Bär med mig en övertygelse om den förlösande inverkan som både naturen och skaparandan, har för kropp och själ. Vara helt nära naturens energi, medför att återknyta till ursprunget som sammanlänkar oss människor med naturen och djurens ande.