Sinnenas-keramik finns i Matteröds idylliska landsbygd omgiven av skog och kohagar. Här bor jag, Suzanne, med min man i nära kontakt med naturen och dess väsen. Jag ser mig själv som natur- och livsinspiratör, efter att ha funnit inre frid via tilliten till livet och kärlekens sanna essens. Jag är en konstnärlig person, som alltid har skapat i olika material. Så att ta klivet in i skrivandets, måleriets och keramikens magiska värld, gav mig mitt främsta uttrycksmedel. Jag är autodidakt och min skaparglädje är likt ett stimulerande livselixir. Min stil kan troligen ses som lite särpräglad, men ser själv detta som unikt positivt. Jag älskar att få ge uttryck både av känslor, tankar och de budskap som intuitivt förmedlas.

Sen första andetaget och genom livets gång har kontakten med de som finns i andra världar varit en nära följeslagare. Så när uppmaningen från naturväsen infann sig om ett samarbete till en högre nivå, var både författarskapets och keramikens anda given. Vid processen är de fyra elementen närvarande vad gäller naturväsen själva och vad leran symboliserar. Med vördnad vill jag samtidigt försöka hedra den gåva Moder Jord och därmed naturen i grunden är. Just den där kontakten med andra världar som förmedlar uråldrig visdom om att vandra varsamt vid bergen, skogar, nejder och hav. Att bli medveten om vad som då en gång varit, vad som är just nu och vad som komma ska ske. 

Känner en tacksam ödmjukhet över den kontakt och samverkan med dem som är mig så kärleksfullt behjälpliga. Har en önskan om att kunna inspirera till närmare kontakt med naturens väsen. Förhoppningen är därav att förmedla naturens själ och en fridsam inre känsla, genom min egen personliga design av "Naturväsen i keramik" och "Helande Keramik". Varje alster unik, ty de skapas med intentionen att återge naturväsens individuella prägel och energi. Vid arbetes gång finns ett innerligt samarbete mellan oss, där varje väsen har sin egen avgörande roll. Därtill skrivs vad de har att förtälja ner om sig själva, eller den kunskap som följer med deras visdom.  

Något som föll sig naturligt var valet av en resa, som förde med sig att lyssna på hjärtats röst. Vilket ledde livets krokiga vägar mig vidare på utbildningens vandring. Samtidigt som jag följer min egen sanning, finns inspirationen i att hjälpa andra på deras livsresa. Just få möjligheten att öppna upp för en personlig utveckling, ger det ringar på vattnet genom den livskraft vi bär inom oss. Vilket ligger till grund för min kurs i "Intuitiv Skaparanda" och meditationskvällar. Som lärare i Vedic Art skulptur och måleri håller jag också kurser i de 17 principerna, där skapandeprocessen kan bli en del av ett medvetandegörande. För något som kan vara kopplat till ökad välmående, personlig utveckling och självkännedom m m, är skapandets och medveten närvaros läkande kraft.

Varje individ är unik och bär på sin speciella kraft, som väntar på att få expandera. För mig är det av vikt att se till hela människan och försöka möta varje enskild där just denne är. Något som jag tar med mig vid healingssessionen, där jag är i min egen kraft vid utförandet av healing. Vilket medför att behandlingen blir lugn och trygg för klienten, men samtidigt effektiv. Lika viktigt är det även för mig att klienten ska känna sig omhändertagen, vid regressionsterapins möjliggörande av att få inblick i tidigare liv. Härigenom upptäcka den insiktsfull visdom, som leder till förståelse av de mönster som har vävts och möjligen upprätthålls. 

Att kombinera intuitivt helande coaching vid en healingbehandling eller regression session, kan vara vidare behjälpligt.  Om någon endast önska intuitivt helande coachning, går det lika bra. När pusselbitar läggs öppnar det upp för att se hindren i livet, eller tillåtas släppa ut det som finns där inom. Har erfarit hur det under stödjande samtalens gång, processandet följs av inre läkning och nå till självkärlek och egentillit. På liknande vis erfar jag vid utförandet av en kanalisering, genom de budskap som gives på frågor som ställs till sina vägledare. Just att få verktyg till bättre mående i sin vardag och finna sin livsväg, kan detta vara ett alternativ. Precis som mindfulness ge sin vägledning öppna upp för bättre självkännedom och ökad närvaro. Ibland tar jag med någon övning som rör mindfulness, vid meditationskvällarna. 

Likaledes att kommunicera med djuren och få ta del av deras värld öppnar upp för ett nytt perspektiv. Inte minst för djuret själv, när de upptäcker att någon hör vad de vill förmedla till matte och husse. Bär med mig en övertygelse om den förlösande inverkan som naturen har för kropp och själ. Inte att förglömma den kraft vi bär inom oss själva och väntar på att få blomstra. Är det något min livsresa lärt mig, är det att drömmar kan uppnås även om vägen inte alltid är spikrak.