Väsenviskaren


 

Ålderboken

03.03.2020

En ståtlig och klok bok bjöd in till samtal idag, vilket jag gärna tackade ja till. Det blev en givande stund, med en hel del information att ta med mig hem.

Ekens Väsen

02.06.2019

Gårdagens mässa bjöd på många härliga möten. Att bl a en av mina alster "Ekens Väsen" fick komma till ett nytt hem, känns fint.

Skugglandet

02.02.2019

Blåsten rev och slet i hår och kläder. Lyktans låga kämpade för att lysa klar, trots oväder. Känslan av befrielse flög högt i vindens sus. Rensade tankar från allt brus. Satt i natten tätt, tätt intill trädets trygga stam. Förnam rötters kraftfulla kontakt djupt ner i vår Jord. Stunden var helt välsignad, men likväl utan ett ord. En skugga...

Vattenälvorna

01.01.2019

Under tiden som Vattenälvor tar form i leran, förmedlar de till mig om våra egna val i livet. Hur vi på ett förunderligt vis är en del av en större enhet av sammanlänkning. Att vi alla lever tillsammans och har ett ansvar att skapa vår dag kreativt bra. De menar att vi bör agera ett sätt som gynnar varje individs...

Min man och jag körde genom naturvacker miljö, där kreatur betade sida vid sida. Dimman höll på att lägga sig över åkrar och skogar. Än var det så pass ljust ute, att de gamla gårdarna syntes tydligt. En behaglig stämning av trivsamt småprat, gav oss sällskap under turen. Plötsligt ser vi båda hur en hare står helt still, mitt...

Naturens grå

04.09.2018

När vi i naturen gå..
Gör att en kan ana väsen i ögonvrå..
När de pilar fram i dimmors ridå...
Ja, både de stora o de små..
Kanske de som skimrar som silverstrå..
Eller de som är naturens grå..
Busiga är de med höstens färger i yvigt hår..
Bakom sten kan det kikas fram, näpet på tå.....

Samtal med "the Green Man" eller så som trädets ande vill uttalas ej ett namn. Ett vänligt kärleksfullt väsen, som söker åter till människan knyta an. Så stolt och värdigt blickar ut över vyn, där mycket har skett. Dess aura så vacker och klar, för ut trädets energi så påtagligt ren. Stammen så len, likväl så fylld av strukturens...

Bäckahästen

03.06.2018

Undrar om bäckahästen tagit sig upp från dammen intill, för att inspektera människans "verk". Förundras gör den dock över om människan vet vad de orsakar i det långa loppet. Själv kunde jag endast stå där och betrakta vad som visade sig där uppe på höjden. Visserligen har bäckahästen avbildats som mer i vit och mycket vacker, men kan säkerligen som...

Vill gärna få förmedla de samtal som givits i kontakten med trollet under ett par dagar nu. Att samtidigt beträda in i ett frostigt sagolandskap, var som balsam för själen. Som att gå in i en helt annan värld där andra sinnen får vara delaktiga. Förnam en stabil grov port som är öppen på glänt, in mot en portal som...