Avslut och förnyelse

21.12.2019

Vintersolståndets morgondag, med förtecken av siffrorna 12 och 21! Där vinterns Gudinnor följer dig på din vandring i de steg vi tagit i allt vad som då en gång varit och avslutas skall. Så ock i vad som är i nuets varande och de kliv vi just nu tar, samt de vi kommer att ta in till allt vad som där framöver komma skall ske. I ett varande av dagen idag, sällskapande med det som tyngt och får sörjas klart för att släppa dess tag. Låt återhämtning giva dig vila i samvaro med skeendens Gudinnor. Att blicka tillbaka för att nå insikter och förlåta vad som bör förlåtas. För att kunna avsluta vad som avslutas skall och vad som är redo att ej blicka tillbaka mot mer. Ty varje avslut är en ny början, där vikten är att åter känna kraften inom sig. Blicka tillbaka till det som tagit dig fram genom irrfärder på serpentiners snåriga vägar och vart dessa fört dig mot. Så tydligt nu i livets påtagliga cykel i att lyfta fram och möta dina skuggor, för att ljuset ska kunna skina in. Rensa och rena bort pålagor som ej tillhör dig, men du så tillåtande lagt på dig som ditt. Se ditt eget mörker som fördunklar din syn och hur du skapat det liv du deltagit i. Ta nu ett tydligt farväl av vad som ska lämnas därhän och suddas bort. Göra ett avslut på det som nu är ett bokslut för påbörja det som nu ska inledas. Sluta fred inombords i att vända dig mot den del av resan mål gör dig hel. Att gå bortom smärtans och illusionens värld som blockerar och förgör. Den verklighet fylld av djupa dalar och höga berg, som nu ej längre ska följa i dina fotspår. Där tanken på brist hindrade dig från att ha tillit till dig själv och till att vara värd det bästa. Nu istället finna din urkraft i att skapa en tydlig kontakt med oändlighetens budord. Resa sig upp igen och bana väg för det som är i det nya i den vision av som bevaras ömt i hjärtats trakt. Redo modig och stark i varandets framåtanda mot vad som kommer i din nya riktning. Möta dig själv så naken bar i att lära känna öppet ärligt på nytt. Det som var du, men glömdes så länge bort. Finn kontakten med din själ, ditt hjärta och din kropp som bär dig vidare. Börja älska dig själv för att sluta leva i det förflutnas sargande sår. Så stig in över tröskeln till din egen port med en fråga ställ sprungen av känslans önskan om identifikation. Njut stilla av det som nu råder i koncentrationens skrivande stund i vad som ska göras till ditt. Förändra på djupet i vad som är du i allt som är ditt nu. Frigörelsen från minnen som präglats och format cellers skulptur i urminnes tidevarv och följer mönster som nu läkas skall. Gudinnan träder så fram till dig och bjuder in till kontakt med jordens, vindens, värmens och vätans väsen. Upptäcka och fullfölja vad som hjärtats vilja av avslut och förnyelse för att bli hel. Lärande att släppa taget om det som gammal är av förhållningssätt och tankar, så nya manifesteras. Låta det kreativa ta form i sin skaparandas kraft av förnyelse i frihetens rytm. I ett arbete med dina känslors viljestyrka mot en konstruktivitet, där tillitens intuition flödar i harmonisk balans.