Bäckahästen

03.06.2018

Undrar om bäckahästen tagit sig upp från dammen intill, för att inspektera människans "verk". Förundras gör den dock över om människan vet vad de orsakar i det långa loppet. Själv kunde jag endast stå där och betrakta vad som visade sig där uppe på höjden. Visserligen har bäckahästen avbildats som mer i vit och mycket vacker, men kan säkerligen som här även bära en mer brunaktig nyans. Kanske är det någon annan vattenhäst som bor i dammen eller kanske i myrmarken inte långt härifrån.

En gång i tiden var tron på bäckahästen väldigt stark och i detta låg en enorm rädsla också. Bäckahästen var i sin tur var kopplad till näcken, som det menades omvandlade sig till olika skepnader. Många gånger användes dessa båda för att skrämma barn från att vara nyfikna på områden som hade med vatten att göra. Eftersom möjligheten att hålla ett vakande öga på de små under långa arbetsdagar nog var begränsad. Just någon form av "vattendrag" har alltid utgjort ett hot. Kanske inte konstigt att det finns många skrämmande sägner där bäckahästen är inblandad.

Bäckahästen är ett mytomspunnet väsen, som gärna drar med sig sina offer ner djupet till sin egen boning i ex någon sjö eller bäck. I vissa sägner är bäckahästen vara bäckens själ, medan andra visar på den som ett djur. Ja som ett rovdjur vilken t o m är mer illasinnad än näcken, trots att det i vissa fall menas att de är en och samma. Var det någon som hade modet att komma så pass nära, kunde de upptäcka de sylvassa tänderna.

Det som i sig är intressant är hur bäckahästen med hjälp av tankekraft kan manipulera andra att tro på dennes goda avsikter. Att den med skenbar skönhet fick sina offer att kliva upp på dess rygg. Oavsett hur många som klev på blev ryggen allt längre, utan att någon förstod vad som pågick. Samtidigt har det alltid funnits de som sett bakom illusionen och inte godtroget accepterat bäckahästens lömska drag.

Precis som andra väsen har bäckahästens släktingar, såsom kring de Brittiska öarna förekommer Cabyll-Ushtey. Sen finns en vattenhäst i keltisk mytologi, vars namn är Keplie. De har olika utseenden, men de tycks föra med sig en stark rädsla för att snärjas av deras manipulativa drag. Ett drag som nog tycks finnas hos mer än bäckahästen och som vi nog lite till mans går på.

Vi vill oftast tro andra om gott, men inte sällan blir vi utsatta för detta dolda beteende som inte alltid är lätt att upptäcka. I bästa fall upptäcks agerandet innan det helt gått på tok, men oftast leder det till att den som manipulerar får sin vilja fram. Framförallt då det handlar om en typ av emotionell utpressning, blir det svårare att upptäcka då det oftast är inlindad i ord som skapar kontroll.

De som är skickliga på att manipulera kan knepen i att spelat ut sitt register och att charma på olika vis, för att övertyga tills den andre inte längre tänker objektivt. Efter hand tar de över rodret på skutan och beslutar om hur den ska styras, medan den andre följer efter. Skulle det vara så att personen som utsetts motsätter sig, riktas på något vis en subjektiv känsla av skuld och skam, till rädslor mot denne.

Möjligen bottnar alla känslor i att dras ner i djupet och inte kunna få ha sin frihet, men det är svårt att värja sig mot "snällheten". Trots att vi är medvetna om att manipulatörer finns i alla kategorier, finns en godtrogenhet och ingen tycks våga blicka varifrån bäckahästens vattenkälla finns. Oftast kan de som manipulerar vara de vi vill tro vill vårt allra bästa. Likväl förekommer det i många fall någon form av trixande precis framför våra ögon, men vi låter oss luras.

Ingen tycks fundera på att syna bäckahästen i munnen och kanske är det för att manipulatören tycks vara långt över vattenytan. De är skickliga i härskarteknikerna och vet att använda sig av människors svaga punkter. Främsta vapnet är bla isolering på ett eller annat vis, samt att begränsa personen genom rädslor.

Precis som bäckahästen dra ner en person i djupet gör manipulatören likadant, men då med genom känslomässig påverkan för att få personen dit denne vill. Allt efter som tiden går och manipulatören styr personens livsvillkor, byggs oron och ängslan upp. På grund av den inre stress och rädsla som finns, börjar personen fatta irrelevanta beslut som i sig är mot deras egen vilja.

Till sist vet personen inte vad som är sant eller falskt, utan börjar tro på det som denne matas med. Dvs personen har klivit upp på bäckahästens rygg och då kanske ihop med andra. För om någon som kan skapa rädslor som trollbinder andra, kan de även skapa illusioner som får dem att tro att följa med ner i djupet är det enda rätta. Så friheten blir snävare och snävare med mer kontrollerande regler och agerande som skapar än mer rädsla.

Även om vi vet att ett sunt agerande handlar om att lyfta varandra, finns endast hur personen ska uppföra sig för att slippa reprimander. Till sist har personen nått botten ihop med bäckahästen, som påtalar att hur allt är för personens eget bästa. Detta trots att personen bearbetats till den grad att denne börjar ifrågasätta sig själv och möjligen andra som förstår eller vill väl.

I allt detta finns rädsla och ångest över det som förmedlas på olika vis om något som ska uppfattas som skrämmande. Vi inser inte att det kan finnas en bakomliggande agenda på gott och ont. För i bäckahästens fall, var det för att värna om barnens säkerhet. Däremot kan rädslor pådyvlas genom ex gaslighting, där tvivel på sin verklighetsuppfattning byggs upp.

För ju längre tiden går i att bli styrd av maipulatören, desto mer börjar denne få mer makt och kontroll. När denne tar över den andres tankar och känslor är risken stor att tilliten till sig själv brister. Då är det väldigt lätt att manipulatören får sin vilja fram och personen dras ner i det djup som så tydligt visade sig vara farligt. Sådant har skett i stora som små sammanhang och kommer så att ske igen, men frågan är hur många som kommer att kliva upp på bäckahästens rygg? Kanske ännu viktigare är om någon kommer att inse faran i att kliva upp på ryggen eller förstå vad det är som sker innan det är försent...