Bäckens Flöde

18.09.2018

Så som vattnet följsamt följer sin egen riktning, i en ständig rörelse.

Ibland stannas det upp för en paus för att känna in och söka sig vidare.

I självtillit fortsätta mot det okända, i modet att förvalta vad som givits.

Visar på den gåva varje stund av evighetens flöde är av den innersta källan.

Där strömningarna förmedlar hur tiden ej är stilla orörlig.

Utan måstens krav flyter vattnet framåt till möten med oändligheten.

Långt från vad som kan intalas vara att nå ändlighetens slut.

Vattnet speglar lekfullt solens strålars ljus ur tillitens samspel.

Risslar lätt att allt är möjligt på livets färd, utifrån varje vardaglig vy.

Njuter av hur virvlar skapar cirklar under ytan vars mönster syns på ytan.

En vacker balans av det som varit och lämnats därhän ur ständig föränderlighet.