Barnens värld

15.02.2019

En dag ihop med barn blir till en härlig upplevelse i att kliva in i deras värld. En värld där allt är möjligt o fantasin flödar kreativt fritt. Att fånga stunden där en murken gren blir Titanic som behövde hjälp in mot land. Där allt från stenar till rester av klinkers, blev till fantastiska formationer. För att i nästa sekund förändras, genom de funderingar som söker svar. Så helt plötsligt börjar landskapet förändras i och med de vill veta hur livet varit här tidigare. Granskar de stendösen vi stöter på och tar oss långt bak i tiden. Vilket leder till att själv ta del av deras tankar och hur de ser på saker o ting.

Tänk vilken förmån att få vandra vid deras sida och upptäcka världen från deras inspirerande nivå. Det är då som ens eget barnasinne framträder i eurofriskt jubel. Att nyfiket granska och upptäcka omgivningen på nytt ur deras perspektiv, istället för att tro sig veta om det som finns där. Försöka lyssna till alla ljud eller lukta på de dofter som omger en så som barnen gör. Ta upp och granska stenen lika ingående och känna på den, på samma vis som de. Fundera på stenens tillblivelse och vad den varit med om under tidens gång.

Ja helt enkelt försöka se och undersöker som om det var första gången. Kanske undvika att benämna det med det namn som människan givit stenen, utan låta fantasin sväva bort. Försöka fånga upp den energi som stenen bär på, samt temperatur och vilket tempo den har. Låta inlevelsen ta med till ett samtal med sten, med att vara helt öppen för vad som sker. Ta in hur upplevelsen blir att "glömma" all kunskap om den i att betrakta nyfiket för att lägga märke till om något nytt framträder. Reflektera över vad som sker utifrån ett inre och ett yttre perspektiv med att plocka fram det som efter hand tas lite förgivet att det finns där.

Släppa på alla förväntningarna eller värderingande filter erfara det som blir synligt på olika plan när vi koncentrerat undersöker. Helt enkelt förundras på nytt över det som finns omkring oss och de intryck vi får till oss. Fånga upp alla de sinnesintryck som förnims och så även var någonstans i kroppen något tar tag i oss. Börja utforska nyfiket på ett helt nytt sätt vår vardag på det vis vi gjorde som barn eller genom att inspireras av små barns upptäckarglädje. Anamma den ivern som möjliggör att bli mer medveten om oss själva och vår omgivning för att öka välmåendet.