börja om på nytt

15.05.2022

Vara i sin egen förmågas kraft och potential.                                                                                                        Att helt och fullt vara i äkthet sig själv, helt utan förväntningar.                                                                          Frigöras från de bördor som bärandes tungt hakat fast.                                                                                    Finna sitt mod att våga ta sig ur sin trygghetsbubbla.                                                                                          Ta chansen att göra om för att börja om på något nytt.                                                                                       I vetskap om att varje dag ger sin egen nya möjlighet.                                                                                       Vara villig att börja se livet som det är just nu, i närvaro av upplevandet.                                                         Ta vara på stunden innan den bleknar bort och suddats ut.                                                                                Prova sig fram i vad som dyker upp med att ta vara på tillfällets akt.                                                                Sträva efter att försöka hitta det som ger mening och följa dit det leder.                                                          Vända det svåra till att förändra, för att få tillbaka vad som önskas.                                                                  Nå insikt om den väg som redan i styrka vandrats.                                                                                              Etapp för etapp tas varje kliv på stegen upp mot ny utsikt.                                                                                Med varandets acceptans skapa förståelse ur den känslomässiga sårbarheten.                                              Vars volter nockar när det inre lugnet sökes ur den befriande självkärleken.                                                    Inspireras i tacksamhet över att våga fortsätta resan ända fram.                                                                        Tro på sig själv att bestiga högan berg som framför en är.                                                                                Ej blicka bakåt för att rasande fart sänkas ner i djupaste ravin.                                                                          Bestämma riktningen i sitt eget liv, utan tvång.                                                                                                    Låta varje andetag föra jaget tillbaka mot hjärtats trakt.