"Catminding"

19.01.2019

Att ta sig tid och stanna upp för att känna in sin andning strömma genom hela kroppen.

Förnimma hur varje del av en själv följer med i en utrensande läkningsprocess.

Med känslospröt så intuitivt inkännande, fångas dolda signalers stämningar upp i varje andetag.

Uppmärksamt iakttagande vad som förmedlas från sinne och kropp.

Våra sinnen tar in en ton av frid i att vara totalt närvarande så som en katt i stillhet blickande inåt och utåt igen.

Där ingenting tycks aktivt ske utanpå, finns en handlingskraft innanför så dold för omvärlden.

Väcks det som slumrat djupt där inom, upp mot klarsynthetens förståelse.

Höra sin själs röst uppmuntra till harmonisk kontemplation.

Befriande från begränsningarnas göranden och stressfyllda krav.

Leva livet fullt ut i en medvetenhet om varje ögonblicks välbefinnande.

I välbehag av upplevelser som sker, likt katten jakten från alla måstens planeringspiska.

Betrakta livet i njutningsfull livsfilosofi i att vara helt rofyllt fri.

Bejaka kreativiteten där energin blir till styrka i att aktivt leva tillfinnandes.

Styrkan som alstras inifrån emedan energin nyttjas fullt ut att se möjligheterna som sig erbjuder.

Forcera de murar som byggt upp och bildar svåra hinder som blockerande förgör.

Ta in den anpassningsförmåga katten bär med sig, så långt från förväntningars kval.

Förmedlande inspirationskälla genom sitt individuellt neutrala förhållningssätt till världen.

Bär med sig en förlåtande förmåga av andlig frihet i all sin enkelhet.

Blir till växandet likt erfarenhetens insiktsfulla kunskap, som föder tilltron i att likt katten vara sin egen särart.