Catwalking

06.03.2018

Meditativ gång... att gå sakta och avspänt.... Där vi är uppmärksamma på nuets varande, utan dåtid eller framtid. Vi enbart ÄR här och nu, med ökad uppmärksamhet på kroppen och sinnena.

Andningen inkluderas till att bli en meditativ, under promenaden. Där fokus läggs på hur stegen och andningen följer i varandras flöde i meditativ avslappning.

Hållningens avspändhet förmedlar jämnvikt och balans, från var fot till hjässans topp. Likt en pärlemo glänsande tråd från jordens mitt, ut mot universums rymd.

Ett tillstånd där varje steg genljuder genom kropp och själ. Precis som klivet över en större sten, ger efterklang från smalben upp i höften och vidare till nacke och hals.

I en stund av stilla stående erfars balansens från axlar och rygg, i fullständig avslappning. En rofylld närvaro i sig själv och allt den natur som finns precis intill en.

Njuter av de intryck som naturen erbjuder i lugn och ro. Långsamt vaknar alla sinnen till liv och stressen rinner befriande av en.

Ny energi fortplantar sig under upplevelsen av ett "skogsbad", medan närheten till naturen ökar. En lugn vandrings stund, som ger omtanke om sig själv.

Med sällskap en katt, gives en djupare kontakt med naturen och sin inre kärna. Ty när vi följer kattens frihet utan mål, följer vi lättare in i naturens rytm.

En rytm som till sist blir till meditativt tillstånd av välbefinnande och i total närvarande. "Catwalka" i tystnadens stillhet, förmedlar acceptans och tålmodighet i att vara här och nu.

Att sitta på en stubbe eller sten och ta in naturens alla ljud. Andas i dess takt av kravlös återhämtning, där varje landskapsvy inbjuder till inspiration.

Känna in trädets skrovliga stam och le mot ekorren som pilar över marken. Stå så helt still och se på när den smidigt tar sig upp mot grannträdets skydd.

Höra gladans skri långt bort, medan småfåglarna kvittrande flaxar kring bland buskarna. Samtidigt som blicken lyfts upp mot skyn, när korparna flyger strax ovanför.

Känslan av att tiden evigt är, när de glider förbi på vars en sida. Så mötas de av en tredje, för att trevligt samspråkas fortsätta gemensamt sin färd.

Katters avvaktande morrande blir upptäckten av räven som nosande söker föda. Tålmodigt stå i lugn och ro med att ta in denna magiska scen.

Räven som blickstilla undran skapar en kontakt av evighetens minuter, innan den långsamt vänder om. Haren visar då stolt upp sin årstidsskurd, medan den lystrar till vart rävens riktning är.

Mot en klarblå himmel skimrar vattendroppen, som bildas på trädets gren. Varje cell i kroppen fylls av den magi, när solens blänk häri reflekteras av regnbågens nyanser.

Varje sinne följer droppens tyngdlöshet, genom dess svävande färd mot kontakten med Moder Jord. Känslan av inre frid följer med under hela "catwalken", i att upptäcka naturen från en katts tillitsfulla nivå.