Djurhealing

22.02.2024

Ibland kan det vara lite knepigt att själv veta vad vad som ligger bakom sitt djurs beteendeförändringar eller besvär. Djurhealing handlar om att tona in sig på djuret och dess energier. Djuren kan precis som vi människor känna av obalanser och kan behöva hjälp att återfå sin vitalitet. Vid djurhealing sker först en kommunikation med djuret, innan behandling. Detta då kombinationen med kommunikation och healing, ökar djurets förutsättningar för välmående. 

Djuret får på så vis en möjlighet att berätta om sin situation, sina känslor och tankar. Samtidigt kan detta öka förståelsen och kontakten mellan människan och djuret kan djupna. Främst då djur har djupa känslor som ges uttryck på andra vis än, vad vi människor ger. De berättar vad som är av vikt för dem, på sitt raka sätt och utan några förutfattade meningar. 

Därefter utförs behandlingen som inriktar sig på djurets helhetsbild. Behandlingsformen tar hänsyn till djurets psykiska, fysiska och själsliga mående. Djurhealing kan vara ett komplement till annan vård eller behandling, men ersätter inte Veterinärvården.

En behandling tar ca 60 minuter och som djurägare är du med under hela behandlingen. Det ger dig möjligheter att både berätta om ditt djur, samt ställa frågor till mig och till ditt djur.   

Kostnad för 60 min är 700kr och behandlingen sker vid fysisk träff. Vid hembesök tillkommer körersättning.