Djurs empatiska förmåga

15.05.2018

Ett underbart möte med ett stolt föräldrapar, som ville visa upp sina små ungar. Stod länge o samspråkade, medan ungarna tultade runt föräldrarnas ben.

Blev en fin stund som i att se föräldrarnas omsorg om de små. Hur de tilläts busa och upptäcka världen, men hela tiden nära så. Lyssna till deras småtjattrande till varandra, gav glädje under hela dagen.

Oavsett om det är tama eller vilda djur framträder allt som oftast ett bevis på deras empatiska förmåga. En känslighet som människan i vissa fall förringar och endast anser tillfalla människan.

Djur kan precis som vi känna empati för andra arter med, då de har förmågan att förstå och ta in andras känsloupplevelser. Kanske t o m ha större inlevelseförmåga i att kunna känna för och med andra, vem vet.

Precis som vi människor bär en hel del med sig sociala band och allt vad det medför av relationer som rör samspel. Många är de djurarter som bygger livslånga vänskapsband och parrelationer.

I dessa relationer följer både omsorg, glädje och sorg med, precis som hos människan. De visar tydlig glädje när de möter de sina, på samma vis sörjer de djupt vid någons bortgång.

En djup äkta och innerligen saknad som de ger uttryck för på olika sätt. Som även kan visa sig i hur en del arter har sina unika ritualer vid hedrandet av någon medlem.

De känner lätt igen medlemmar vilka som ingår i deras flock, genom deras utseende. Likaså vet vissa arter som är att lita på eller ej, även när de ingår i gemenskapen.

Ja en del kan även känna igen de sina medlemmar via bilder och de föredrar av naturliga skäl att vara i sällskap av de de känt länge. Vilket troligen rör sociala bands överlevnadsvillkor och trygghet som sociala band har medfört i alla tider.

I detta finns som hos oss själva aspekten av det förtroende och tillit som byggs upp, precis som vi tar de avstånd från de som svikit dem. Så ock ingår uppskattning och belöning vid fint samarbete.

På liknande vis ger de varandra tröst vid sorg eller om någon utsatts för ex andras attacker. I sammanhanget visar det sig att en del arter ogärna skadar någon annan medlem medvetet.

Även djur blir glada när de möts av leende välvilja, vilket inbegriper en känsla av välbehag. Här återknyts det välmående som empatin och medkänsla skapar lindring för de berörda.

Visserligen ingår olika beståndsdelar som är grundläggande för de energier som följer med vid känslor och humör eller stämningar ibland medlemmar. Både positiva och negativa vibrationer fortplantar sig bland medlemmarna.

Så djuren kan uppleva oro om någon förväntar sig något svårt, medan de känner iver vid positiv förväntning. Känslan som inkluderar samhörighet, omsorg för varandras välbefinnande och intresse över flockens överlevnad.

Kanske inte konstigt att djurs stressnivå ökar när de slussas in i transporter som luktar av stark ångest och forslas till slakteriets industrialisering, när även de kan påverka varandra på cellnivå.