Drömmars mod

26.06.2019

I trygghet med sig själv, finns modet att utforska det som drömmar giver.

Låta den inre kraften flöda likt vattnets strömmar under ytans silverblänk.

Spinna sin livsväv av gyllene trådar, mot den riktning som är sig given.

Följa med förbi de stenar som längst flodens rike, förs till "överblickets" horisont.

Från klippan ha modet att dyka rakt i för att strax fångas upp invid en mjuk hamn.

Där en solblekt strand ger leende tillfällig vila, inför fortsatt strapats.

Genom den glädjes njutning förs visionen närmre, där grenverk bereder fri passage.

Kysser någons smilgrop farväl, när vingar upp i luften lyfter över sin gryende spegelbild.

Sveper sorglöst förbi på tidens älv, nynnande på själens förenande sång.

I en dalgång virvlar livets cirkel av förlösande välbehag i framgångens våg. 

Blir sig själv i oasens starka trygghet av själens sanna skönhet av lyckans meningsfullhet.

Spegelblanka ringa på vattnet skänker stillsam paus, där anden andas i godhetens källa.