En fokuserad räv

05.03.2016

Allt är nu förberett och energin av förväntan är redan hög i mässlokalen. Sätter mig ner och tar ett par djupa andetag för att komma i rätt sinnesstämning. Scannar av hur kroppen är just nu och låter andning flöda in alla dess delar. Låter stunden här och nu bära mig, medan varje kroppslig förnimmelse registreras. Är medveten om omgivningen, men lägger ingen vikt vid den. Acceptera hur allting är omkring mig och låta nyfikenheten föra mig mer in i mig själv. Bara uppleva allting precis som det och för stunden vara i ett icke-görande. På så vis samlas min egen energi och stabilitet inför dagen som ligger framför mig. En dag som kommer att innehålla mycket glädje och fina samtal, där alla sinnen är med.

Bär med mig upplevelsen av den vackra räv som jag såg på vägen hit. Hur den stod där helt fokuserad invid vägkanten, totalt i nuet i att samla sig för handling. Tar till mig en insiktsfull klarhet i vad mindfulness kan innebära, ur djurrikets perspektiv. För räven hade all uppmärksam på det som skedde precis där och då. Hela dess kropp visade på en enorm medvetenhet stabilitet och centrering. Varje sinne var i tålmodig beredskap, utan att för den skull verka spänd. Hela räven tycktes vara i ett flow i sina rörelser och med sin andning. Den hade ingen brådska, utan tycktes ha en styrka i att vänta in rätt ögonblick. Den visste vad den ville och är väldigt målmedveten.

Precis som qi gong och tai chi har en del av sin grund i djurens rörelse och sinnelag, kan jag uppfatta även så i mindfulness. I a f vad gäller räven som väntade in sitt villebrå. Hela den verkade i fullständig balans med sig själv och bar på ett sinnelag av att inte rusa på. Istället var det som om den var helt medveten om att det den föresatt sig att utföra skulle bli gjort likväl. Framförallt då att vara närvarande och samtidigt så full av tillit till sin egen förmåga att hantera situationen på bästa sätt. Skulle sen räven inte lyckas fånga sitt byte lägger den ingen energi på detta, utan släpper taget och går vidare. Viktigast av allt är att den troligtvis inte kritiserar sig själv för att ha "misslyckats".

Acceptans i vad som hände, utan att lägga någon värdering i det, är en av vinsterna med mindfulness. Tillit är en annan, men troligen väldigt mer svår att förhålla sig till. Det är inte alltid helt enkelt att ha tilliten till att allt är som det ska om tankar och känslor dansar limbo med en. Kanske det gör sig vid daglig rutin i att sätta av en stund mindfulnessövning eller varför inte qi gong. Det blir till en kroppslig träning och medveten närvaro på samma gång där själen inkluderas. På liknande vis som vi kan uppfatta att räven ständigt är på väg någonstans, är i själva det med när vi utför dessa övningar. Vår självtillit ökar ihop med att vi blir mer kraftfulla på mer än ett vis. Framförallt får vi ett annat förhållningssätt till det som sker inom och utanför oss själva, samt det vi önskar förändra i livet.

Ser vi sen till Solögas dok om djurens språk, finner vi på att räven har ett kreativt sinnelag och finner på lösningar som gynnar den. Den klarar sig också väldigt bra genom sin tillit till sig själv och sina förmågor. Så när vi påbörjar våra dagliga rutiner infinner sig detta även hos oss, samtidigt som vi kan få en stabilitet i vår vardag. Genom detta bygger vi grunden för en hållbarare struktur med, som underlättar för att hålla fokus i just det vi utför för stunden. Att tillika vara i nuet, medför ökad uthållighet och mindre stresspåslag. Vi sänker också prestationskraven, trots att vi klarar av att producera på ett helt annat vis än tidigare. Precis som räven kan vi lära oss att förstå att förstå livet såsom det är, för att få inre frid. Att vara medveten om att tankar och känslor är just vad de är... tankar och känslor.. och vi kan skapa vårt liv i en mer positivare riktning, genom att vara medvetet närvarande.