Enbart vara

15.05.2019

Rädslor nu långt bort själen lämna.

Illusionen för sanningen får rämna.

Försoning ska vakna för att ta sin plats.

I förlåtelse av det ej som längre är till last.

Svekens tystnad får ge vika.

Nu den inre styrkan framtiden ska berika.

Moln såsom innerlighetens känsla framåt fara.

Hörde röster som hoppet svara.

Från en plats där tiden stilla står.

Lyssnar till spindels spinn i något snår.

Näktergalen på sin skönsång gärna bjuder.

Kvällningens viskningar ifrån bergen ljuder.

Atmosfären andas genom dalgångens rofyllda klang.

En stämning av balans mellan Yin o Yang.