Ett annorlunda budskap

21.12.2020

Att ha kontakt med naturandar och andra väsen är för mig en står tacksamhetens gåva. Vid olika tillfällen rör samtalen naturens, djurens och människans väl och ve. När en del av dem framträdde vid en vacker utsiktsplats över sjön, var det för att förmedla ett lite annorlunda budskap.

" Ni mottagliga varelser - såväl människor som djur- absorberar de orosmoln som finnes här en längre tid och är just nu. I kropp och sinne ni tar in i er sfär den pulserande energi som far omkring, för att omvandla och transformera den. På skilda vis märker ni av sorgens och ångestfyllda förtvivlan som mången nu har burit med sig och så fortsätter att bära. Den svårdefinierade förnimmelse som följs av det som är än värre än så.

I dagar tre kan förmärkas på olika vis det som ej är ert, av allt som sker nu och kommer att vidare ske. Några har så redan gjort, andra gör nu och en del sen vidare. Ni känner av en tyngdens börda som ni nu axlar av att hålla andras oro. Ni erfar olika symtom då det svävar skilda slag av lägsta energier. Vars tillblivelse härleds till de känslor som växt under årets lopp. Minns att ni endast i detta får vad ni orkar mäkta med av att minimera denna förfång. Var i er egen sanning och håll den ödmjuka energi, som ni inom er bära.

Vilsenheten är större än stor bland allt som lever här, men än högre kommer den strax att bli. En gnagande dov föraning ni har av vad som i antågande är från mer än ett håll. Ty det dunkla torna upp sig och bli yttermera kompakt än nu som varit. Känslostormande turbulens kommer att förstärkas i allt som nu framträder. Det som rör vad som ingjuts är inte vad det beror på, då här finns mer än så.

Var centrerad i den ni innerst inne är, så ni kan genom tilliten bidrar till att oron transformeras. Så ock eliminera vad som är smidda ränker när ni hjälper oss att hjälpa, så inget infamt mer här ska få fäste. Ni är viktiga som få, i arbetet att plana ut vad som komma skall under någon nästa år. Var därav stadig i er själva för att en ordning åter ska kunna råda. Mången är de som vacklar och behöver de som går före med att bana nybyggandets väg.

Kaos och trauman följer i det som är på intågan, från vad som efter hand nu sker. Frågorna blir fler i allt vad som upplevs pågå, än vad svaren kan ge. En del får svaren besvarade, medan för andra svaren uteblir. Dock ha tillförsikt och var i lugnet som världen just nu behöver från er nu. Balans kommer inom sinom tid att gälla och ny ordning av detta följer att bli.

Vi kan ingenting utlova hur framtiden kommer att te sig, ty det är helt i era egna händers val och beslut. Vi kan endast vara till behjälplighet här och nu. Allt eftersom den riktning ni tager, då det är upp till er själva i hur livet för er nu ska bli. Ni har alla era egna livsläxor att följa, men ni har också ett val i att ändra hur ni agerar i de beslut som ni förut tog innan ni till jorden var kommen.

Varje steg följer i den riktning som råder just nu, men ni har likväl er fria vilja att vända blad. Så låt ingen er styra, ty det är ett av de steg som de har av fyra. Betänk därmed hur ni väljer av vad varje val för med sig till de som kommer bakefter. En del av er är livet snart passé, medan andra ska inom sinom tid vandra här med. Betänk de val ni gör idag och framöver kan antingen rubba eller förstärka ett naturligt cykliskt flöde.

Möjligen för besluten ni tar er till vakenhetens dimension, så vi ber er att ej låta andra eller rädslan åt er styra. Vi som går här bredvid ser med klarhetens perspektiv vad som utspelar sig. Ingenting är rätt eller fel, men åter igen betänk vartåt ni ämnar ta nästa steg. I reflektion om det är er egen inre sanning ni behagar i beslut och val.

Må så vara att handling är sprungen ur den situation som förhärskar, minns då att vi finns här oavsett de val ni gör. Vid er sida vi vandrar i stöd för hur framtidens bana bliver och är. Så kom till oss och vila i kunskapens källa, där ni balansen lyfter och håller i er tro. Var nära oss och känn in vad som i sanning är er egen ur vad era hjärtan önskar och vill tro".