Flyga fritt

01.01.2020

Fascineras av varsamhetens svaga bris, där örnen seglar högt över himlens kant.                                     I vissheten om att vingar bredas ut och lyfta upp i skyn över trädtoppars knoppande kronblad.   Genom dess ögon anas vindens helande kraft, som strömmar mot dess inre skepnad.                     Med förundran uppfyllas av fågelns ljus in över genom hela kroppen.                                                    Vibrera toner från en sällsam strof ur visdomens färgstarka ocean av att flyga fritt.

Fångas upp av den plats där allt är möjligt i tilliten till att så det är menat att bli, sker så ock.                    Följsamt föras ut av fågel blå, svävande i stillhet mot bergens tydliga klarhet i möte med sig själv.          I frihet låta renheten svepa över och in i sin egen vibration långt från sin egen vilsenhet.          Inspireras av vattnets vågor där under havets yta vaknar stillsamt till i rörelsen.

Inväntande solens stålar vid gryningens soluppgång får det inre ljuset att lysa av själens kärlek.              När nattens stjärnklara rymd ger vika, vänds blicken åter från det vars vinge allt vilats på.                    Vid örnens fjäderskrud andas in naturens pånyttfödelse av enkelhet ur hjärtats beröring.            Uppfylls av frihetens skapande av sitt eget rike att flyta med i allt som kan upplevas och se.

Bli delaktig i varje element som låser upp sina portar och bjuder till att träda in.                                Tillåta allt som föreställs ska bli, upplevas ur sitt eget perspektiv omsluten ängens mångfald.        Släppa hämningars blockeringars bevittnade rämnar likt sand mellan fingrar.                                    Väcks vördnad vars tillhörighet ger plats åt uppfyllandet ömhet över naturens öppenhet.

Blicka upp mot bergets topp där klivet tas att stanna kvar i känslan som kom.                                  Förmedlandet till hjärta och sinne det som längtans saknad har i tacksamheten.                                        Vid horisontens speglingar som skymtas av tillblivelsen att finnas till just här.                                              Högt över havets stämningsfyllda rytm återger hjärtats eget uttryck, bortanför all vilsenhet.

Under föränderlighetens expansion av skönhetens innerliga själ, frambringas frihetens existens. Uppdagas i mötet med det som i skugglandets stormiga bergodalbana dyker upp.                                  Lyssnande tålmodigt på de ords associationer som ej sägs om sig själv i hur vad som känns.            Dock ej lika fagert vackert i ensamhetens skrud, vandra på ovänlig slingervägs resa av eldars bål.

Nås av insikters värde utmed reflektioners stunder där ljuset tillit lyfter livets mening.                            Ömsa skalande bort mörka den illusion som förutan sanning är, att bygga bo i det som är.                      Stillas med att inåt i sig själv nå lugnets gensvar av att möta de innersta rädslorna i sitt växande.            I en del av dagens skiften sökes sinnets obevakade ögonblick, ta språnget att flyga fritt.

In mot en inre värld där endast en själv gör valet som stärker att bli hel utmed sin egen färd. Accepterande att vara där som ÄR, genom att vandra vid sin sida och inom en själv.                            Håller om varandras händer i lyckans lätthet och sorgens tyngd, buren av vingars plym.                Knyter an till sig sin kärlek till sig själv själva i bejakandet av upplevelsen med livets tillblivelse .........