Fredagen den 13:e

13.01.2017

Nu är strax fredagen den 13de till ända. En dag som betraktas följas av otur och en gång döpts till "Black Friday". Detta då många historiska eller mytologiska händelser knyts samman med fredag och/eller talet 13, ur ett negativt perspektiv.Såsom hur tempelriddare fick sätta livet till 1307, eller hur Jesus förråddes av Judas när han och de 12 lärjungarna intog nattvarden.Vi kan även se likheter i sagan om Törnrosa och de tolv snälla feerna, samt den trettonde som var ond.. Samtidigt går det att vända blicken mot ett annat historisk intressant håll.I den nordiska mytologin var fredagen Gudinnan Frejas dag (som en del forskare lutar till skulle varit Odens hustru Friggs dag).Tillika var talet tretton Frejas tal och hennes vagn drogs av katter vars päls blänkte vackert mot svart.Fredagen ansågs vara en helgdag som innebar vila, där kanske en form av kontemplation och gemenskap ingick. Freja är inte ensam, utan andra Gudinnor förekommer med anknytning till fredag och talet tretton.Såsom under antikens era, sågs fredagen som en glädjens dag helgad åt Gudinnan Venus.Talet 13 har under historiens äldre tidevarvs koppling till tron på Modergudinnan. Ett kalenderår har 13 fullmånar (13 månvarv runt Jorden), vilket förknippas med kvinnans menstruationscykel.En magisk likhet mellan månens faser och som i livets alla växlingar med födelse, tillväxt, övergång och pånyttfödelse.Samtidigt kretsar Zodiakens tolv tecken kring en mittpunkt, vilket är moder jord... Men 12 och 13 blir till 25, som bildar ett symbolisk tal av 7.. Idag ser vi till tolv månader och hur Jorden kretsar kring solen.Gårdagen den 12de var Tors dag, då vackert solsken veks till promenad o härliga skratt. Medan fullmånens blåklara ljus inbjöd till gemenskap och trygghetens tillvaro.Ty i kunskapens källa döljer sig vår egen inre sanna kärna av samhörighet.Så fredag med 13 blev till musikens bubblande glädjefyllda dans, medan penseldragen satte färg på målardukens släta yta.