Gå meditativt

03.11.2016

Vilken härlig dag, som erbjuder hög frisk luft. Solen lyser från en klarblå himmel, medan nattfrosten glittrar i gräset.

Känns positivt och ger energi under skogspromenaden, med en känsla så trösterik över ännu orörd natur. Där väsen vid stenar och mossa, vistas tryggt i Moder Jords famn.

Följer fåglarnas rytm efter hand som de accepterar den förändring som sker vid mitt besök. Förundras över hur de vänjer sig vid att ha mig där.

Går så långsamt, lyssnande till trädens samtal skapar melodi bland grenars loja gungande. Översköljs av naturens lugna atmosfär och låter andningen hamna rätt.

Söker inga mål, utan vandrar helt fritt och låter nuets känsla leda riktningen. Stannar upp ibland för att vara helt rofyllt tyst och uppmärksamma kroppens signaler.

Lägger märke till fötters förflyttning mot sitt underlag, medan andningen följer stegens takt. Fylls kroppens alla vrår med nytt syre efter hand som förbrukad andas ut.

Sinnet är ödmjukt öppet för intryck, när tankar tillåts passera obemärkt utan dömande värderingar. Allt är som det är inom och utanför mig själv.

Är leende avspänd, utan att låta vardagens bekymmer störa. Släpper taget om det som varit då och det som komma ska, för ökad närvarons acceptans.

Uppmärksammar vad som sker här och nu, för att vara ett med naturen. Glädje av att vara i nära kontakt sveper in mig i kärleksfull lycka.

En djup förståelse över livet själv, öppnar mina ögon för allt vackert livet ger. Fångar den inre frid som finns just nu, i förlåtande anda över vad som varit och tillförsikt inför framtiden.

I morgonens timma hörs viskningar om att vara sann mot sig själv. Ha tilliten att gå sin egen vackra stig och se den unika personliga särprägel som är ens essens.

Med öppet sinne lösgöra sig från sina tankar och närma sig en medvetenhet om behoven i livets olika faser. I balans av stillhetens vila, nås kravlöshetens anda.

På vandring sökes svaren på frågor i att vara sig själv och vad en kan. Här i tystnadens lugna eko, finns styrkan i att vara i sin egen kraft och äkthet.

Så vattna och vårda varsamt det frö som finns där djupt inne i ditt inre, och låt kärleken verka inom dig. Vila i dig själv och ha tilliten att skapa ett harmoniskt utrymme till din själ.