Helhetshealing

09.09.2023

Helhetshealing är en djupgående behandlingsform som läker på alla nivåer och ger ökad välmående. När vi har smärta eller mår dåligt, har en sk blockering skett. Genom att se till kropp, sinne och själ som en enad helhet och hur de påverkar varandra, kan blockeringen identifieras. Healingen hjälper till att lösgöra blockeringar, för öka flödet och läkningen i kroppen. Vid behandlingen inkluderas chakrabalansering och aurarensning. Kanske en välkomnande stund, från vardagens alla måsten och stress. 

Varje session inleds med samtal och rådgivning, som en viktig del av behandlingen. Med stödjande vägledning kan vi bringa klarhet i måendet och möjliggöra en förändring. Med enkla verktyg kan hantering av stressen, tas upp under samtalets gång.  

Distansbehandling: Behandlingen och samtalet går att utföras på distans, men förutsätter att vi träffats vid ett tillfälle dessförinnan.

En behandling inkl helande samtal tar ca 1 - 1,5 timme. En timme kostar 700kr och 1,5 kostar 1000kr.