Humlan

27.08.2019

Myten om humlans flygande förmåga, trotsar åsikter o given lag.
Flyger gör humlan likväl, då den ej önskar begränsa sig.
Ty för humlan är just att kunna flyga, dess sanning.
Ja faktiskt låter sig humlan ej påverkas av vad andra tycker o anser.
Den surrar leende vidare, viftande bort vad som för andra är en illusion.
Ser möjligheterna o söker sig aktivt till det som ger sötma i livet.
Tillåter sin frid ej bli störd, utan fortsätter sin färd i trygg förvissning om sin duglighe