Humlan

27.08.2019

Myten om humlans flygande förmåga, trotsar åsikter o given lag.
Flyger gör humlan likväl, då den ej önskar begränsa sig.
Ty för humlan är just att kunna flyga fritt, dess sanning.
Ja faktiskt låter sig humlan ej påverkas av vad andra tycker o anser.        Låter sig inte bli "inprogrammerad" av vad den kan eller ej, utan vet att den kan.
Den surrar leende vidare, viftande bort vad som för andra är en illusion.
Ser möjligheterna o söker sig aktivt till det som ger sötma i livet.
Tillåter sin frid ej bli störd, utan fortsätter sin färd i trygg förvissning om sin duglighet.                                                                                                Har tilliten till sin egen förmåga och i detta ej begränsa sig i sina föresatser.                                                                                                Precis som små barn också bär på tillit till sig själva i att vilja och klara av. De är som humlan mer tillfreds i sin tro på sig själva.                                    Så kanske vi ska bli lite mer som humlan eller försöka plocka fram det lilla barnets tro på sig själv igen.