I det fördolda

09.09.2020

Dolts har det gjorts

Djupt är det dunkla

Det som det döljer

Vad som ej får synas

Allt det som är outsagt

Likväl så allestädes närvarande

En skugga som döljs av alla och en var

Som likväl finns

Har så alltid gjort

I mången led

Men ej någonsin tas upp

Upp till ytans lupp

Lägg inget ljus därpå

Får ej skärskådas

Ej heller finnas till

Blunda och var tyst

Så hörs ingenting

Låt ingen veta

Tryck ner hårt, hårt

Göm långt ner dunklets djup

Vänd ryggen bort

Spela spelets roller väl

Dölja det som glömmas bör....