intethet

16.09.2018

Alltings intethet bortom oändlighetens föränderliga ocean ....
seglar i dess mörka djup genom evighetens sekund....
svävar så ock i rymdens höjder av ljus....
när livets farkost följer flodens stjärnbeströdda valv...
som vilsen söka sitt mål...
ändock navigerande av fridfull beaktan i vad som sker...
ty där början har sitt slut startar allt åter på nytt igen....

(Bild o text Suzanne Hovander)