Jordande

19.10.2015

Vilket underbart väder, hösten delar med sig av. Njuter i fulla drag av den färgsprakande ögonfröjd som bladverken ger. All denna höstrika explosion av starka kulörer. Älskar skiftningarna i trädkronors blad, när solens strålar reflekteras i dem. Ger av sin energi med att ta in hur de ändra färg och faller till marken.

Vars essens gör sig redo inför vinterns vilsamhet. Insupa höstluftens speciella arom så hög och klar idag. Andas in doften från svampar, blomster och mylla. I en kombination av fuktig jord och en aning rökighet, men likväl så uppfriskande. Från skogen förnimmer näsans förfinade sinne förmultnade blad, svampar och barr.

Låta händerna vara spaden i att ta del av grävandet och ifyllandet av rabattens grop. Bli lycklig av att låta händerna bli jordiga, när rosor o buskar fått ny plats. Få känna av härliga energier medan fingrarna arbetar mekaniskt. Uppta extrakt från de fria elektroner som genomborrar varje cell i ens kropp.

Vara delaktig i att plantornas rötter kommer djupt ner i den grop som grävts åt dem. Förse dem med vatten innan de täcks med jord. Glädjas åt hur de växer och frodas, med hjälp av den omvårdnad jag ger. Ge näring och vätska under varmare perioder, samtidigt täcka med en bädd av löv när kylan tränger på.

Uppleva de skiftningar de genomgår under årstiders föränderlighet. Följa buskarnas rötter, som skapar stabilitet under tiden som plantorna växer och utvecklas. Se till den form och karaktär de har, samt ta del av deras berättelser. Bli medveten om dess tålmodighet i att vara tryggt rotade och sammanlänkad med källan.

Vända blicken mot stubben som envist håller fast vid livet, oavsett om den sågats ner. Fortsätter vara en del av allt genom det lilla frö som gror och spirar där mitt i. Roten väl förankrad visar den på att inte ge upp i första taget, utan se möjligheterna och inte låta andras agerande påverka sin egen livsglädje.

Nås av insikten att själv göra på samma vis om känslan av att bli "avklippt" eller "trampad på". Att se sin egen kraft och fortsätta spira av liv, istället för att i smärtan ge vika och tyna bort. Ty likt stubbens livsvilja finns kärnan som en pelare mitt i att lära, erfara och leva därifrån.

Tar av strumpor och skor för känslan av frihet. Ha direkt kontakt med marken i ett jordande. Lägga märke till gräs och jord mot bara fötter. Tar in dess energin för just en ökad balans som i en läkningsprocess. Förnimma hur marken får själen att dansa i frihet, medan armarna är uppdragna mot himmel.

Sitta på en sten vars uråldriga visdom förmedlas när ögon sluts ett ögonblick. Föreställer mig hur rötter glider från fötterna ner genom markens lager. Ner förbi där lava rinner i att blir fast förankrade med jordens mitt. Där i lugnets trygga famn, renas av ett vit helande ljussken från topp till tå.

Återminnas sommarens fotbad i skogens bäck, där vattnet flöt förbi i avslappnad rytm. Vadade lite försiktigt fram mellan stenar o nedfallet träd, medan ben blev alltmer blöta. Plumsade lätt med fot i glädje över vattenstänk. Gick mot flödets riktning, förnam hur vattendraget virvlade fritt av liv och lust.

Kände stenars struktur och energi mot nakna fotsulor. Tyngden i fötter gav lugn balans igenom kroppen som allteftersom. Kontakten med stenarna i vattnet blev till en plattform av bergsfasthet från Jordens innanmäte. Tog upp runda små stenar i vars en hand, vilande nära mitt hjärta.

Vackra inkännande natur, ger balans mellan de skuggor och ljus som är del av allt som rör det yttre och det inre i ett. Ger styrkans kraft från växt, sten sol och vatten i reningsbad.... Lär så ut att följa sitt flöde i att växa och gro, genom att ta vara på de ljusglimtar som ger näring och innehåll i tillvaron.